Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Γενικοί Όροι Χρήσης
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Μαρίας Απατζίδη.
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και υπηρεσίες, που διατίθενται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των Όρων Χρήσεως, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλείσθε να μην επισκέπτεσθε και να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.
1.Τροποποίηση στους Όρους Χρήσης
Η Iστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ανατρέχετε συχνά στο περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσεως και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

 1. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας
  Το περιεχόμενο, τα άρθρα, οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες, που διατίθενται στον Ιστότοπό μας, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Καμία πληροφορία, υπηρεσία ή υλικό που προσφέρεται μέσω του παρόντος ιστότοπου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εκλαμβάνεται ως παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης. Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας υπόκεινται αποκλειστικά στην προσωπική σας αξιολογική κρίση.
  Προσπαθούμε διαρκώς και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, ωστόσο δεν παρέχουμε εγγύηση ως προς την ορθότητα ή την ακρίβεια αυτού του περιεχομένου. Ορισμένες πληροφορίες, άρθρα ή φωτογραφίες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές τρίτων, την ακρίβεια των οποίων δεν είμαστε πάντοτε σε θέση να εξακριβώσουμε.
  Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, να διαγράφουμε κείμενα ή σχόλια, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση ενημέρωσης ή αιτιολόγησης.
 2. Πνευματική Ιδιοκτησία
  Όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και άρθρα που εμφανίζονται, περιέχονται ή διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλήρη στοιχεία του Δικτυακού μας Τόπου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, εικόνων, βίντεο, δεδομένων, σχεδιασμού, σημάτων, κ.λπ) αποτελούν πνευματικά μας δικαιώματα και η κατάργηση ή η τροποποίηση αυτών απαγορεύεται αυστηρά.
  Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μας, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, απόδοση, εμφάνιση, δημοσίευση των άρθρων μας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή την αναφορά (ως πηγή) στην Ιστοσελίδα μας.
  Τα ελληνικά ή ξενόγλωσσα άρθρα ή/και περιεχόμενο τρίτων μερών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας, αναφέρουν πάντοτε την πηγή προέλευσής τους και παραπέμπουν σε σχετικό Link, ώστε, ως επισκέπτες, να μπορείτε να μεταβείτε απευθείας σε αυτά. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών, που παρέχονται από πηγές τρίτων μερών, γίνεται αποκλειστικά από εσάς τους ιδίους δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο Ιστοσελίδων τρίτων.
 3. Περιεχόμενο που υποβάλλεται στη ιστοσελίδα από εσάς
  Ο Ιστότοπός μας μπορεί να σας επιτρέψει να συνεισφέρετε σε αυτόν με περιεχόμενο όπως: φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο και άρθρα, καθώς επίσης και να δημοσιεύετε τα σχόλια σας.
  Κατά την υποβολή οποιουδήποτε περιεχομένου απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με καταχρηστικό ή παράνομο τρόπο ή κατά παράβαση της εκάστοτε νομοθεσίας ή άδειας που ισχύει, ή με οποιονδήποτε τρόπο που να αντιβαίνει στον νόμο ή τα χρηστά ήθη.
  Κατόπιν των ανωτέρω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου απαγορεύεται να:
  (α) δημοσιεύσετε ή υποβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο:
  -παράνομο, δυσφημιστικό, άσεμνο, ρατσιστικό, ή απειλητικό
  -προωθεί τη βία, είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό, παρενοχλητικό, εκφοβιστικό, χυδαίο ή άσεμνο
 • προάγει τις φυλετικές, έμφυλες, θρησκευτικές διακρίσεις
 • προάγει εν γένει τον φανατισμό, τον ρατσισμό και τη βία.
  (β) ανεβάζετε αρχεία που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που θίγει τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (όπως ορίζονται ανωτέρω) που ανήκουν στον Διαδικτυακό τόπο μας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.
  (γ) δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, διανέμετε ή να διαθέσετε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, worms, time bombs ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό που ενδέχεται να βλάψει την Ιστοσελίδα μας ή να περιορίσει τη λειτουργικότητα αυτής.
  Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης υλικού και περιεχομένου τόσο στο περιεχόμενο αυτής, όσο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που διαχειρίζεται. Η Διαχείριση της Ιστοσελίδας μας μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή να διαγράφει κακόβουλα σχόλια στην Ιστοσελίδα ή στα Social Media και να πραγματοποιεί αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
 1. Περιορισμός ευθύνης
  Η Ιστοσελίδα μας δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτής. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «ως έχει» και γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
  Ομοίως, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση αυτής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, θετικής και αποθετικής ζημίας, η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση, πρόσβαση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας αλλά και των πληροφοριών και άλλων υλικών που διατίθενται μέσω αυτής.
 2. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων μερών
  Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε άρθρα και άλλες πληροφορίες που συμβάλουν στην ενημέρωσή σας. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές (άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές ή/και επακόλουθες) που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
  Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύμφωνη με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation) και τον Νόμο 4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
  .
  Γενική Δήλωση πολιτικής απορρήτου
  Μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας ανώνυμα, χωρίς να παρέχετε σε εμάς καμία προσωπική πληροφορία.
  Προσωπικές πληροφορίες
  Εάν επιθυμείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να λαμβάνετε Newsletters, θα ζητήσουμε από εσάς, κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία μας, την υποβολή προσωπικών στοιχείων όπως το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα
Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ο διαμετακομιστής ιστού καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης της Ιστοσελίδας μας.
Αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι γενικές και απρόσωπες και συλλέγονται για τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων με τον διαμετακομιστή μας, τη διαχείριση και τη βελτίωση του Ιστότοπού μας, καθώς και τη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών αναφορών που αναλύουν γενικές πληροφορίες χρηστών και δημογραφικά στοιχεία.
Εμπιστευτικότητα
Η Ιστοσελίδα μας δεν αποκαλύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους και ειδικότερα δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της για εμπορικούς σκοπούς.
Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές μόνο στους υπαλλήλους ή συνεργάτες της, όπου αυτό απαιτείται, για να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.
Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως για παράδειγμα:

 • κατόπιν νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής εντολής,
  -κατόπιν νόμιμου αιτήματος από δημόσια ή ρυθμιστική αρχή ή οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)
  -σε επείγουσες περιστάσεις για  την καταπολέμηση της απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας
 • προκειμένου να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Ιστοσελίδας μας.
  Ποια είναι τα δικαιώματά σας
  Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να επικαιροποιήσετε ή ακόμα και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων
  Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και δεν διατηρούνται για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
  Πολιτική Cookies
  Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, και περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα μας. Eίναι απαραίτητα για να διευκολύνουν και να βελτιώσουν την εμπειρία της περιήγησής σας. Τα cookies της Google που χρησιμοποιούμε είναι ασφαλή, δεν περιέχουν ιούς και δεν αποθηκεύουν ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, όπως η διεύθυνση, ο κωδικός πρόσβασης, τα στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.λπ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε, ωστόσο, τη χρήση cookies μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους, τροποποιώντας τη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας