Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, έλκει την καταγωγή της από τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Εργατών που εορτάζεται την ίδια ημερομηνία από το 1984.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) εορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Safe Day) τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των νέων εργαζομένων.

Πώς να γιορτάσεις όμως όταν τα εργατικά ατυχήματα στην χώρα μας αυξάνονται με ρυθμό 8 – 10% ετησίως, την τελευταία τριετία;

Σύμφωνα με το Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος, το κόστος των εργατικών ατυχημάτων κατά το Διεθνές γραφείο Εργασίας του Ο.Η.Ε. ανέρχεται στο 4% του Α.Ε.Π.  Δηλαδή για την Ελλάδα με ΑΕΠ 180 Δις περίπου (180 Χ 0,4) κοστίζουν 7,2 Δις.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα:

  • Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκεί όπου γίνεται το 90% των εργατικών ατυχημάτων μπορεί να αντικατασταθεί ο τεχνικός ασφάλειας από τον εργοδότη που «παρακολουθεί» ένα σεμινάριο 10 ωρών συνήθως.
  • Τεχνικός Ασφαλείας μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε άσχετος, αρκεί να έχει ένα πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης.
  • Σε περιπτώσεις ατυχήματος ο Τεχνικός Ασφάλειας αντιμετωπίζεται από τη δικαιοσύνη όπως ο εργοδότης, δηλαδή έχει την αντικειμενική ευθύνη και  επωμίζεται βαρύτατες ποινές.
  • Οι διοικητικές δομές του Δημοσίου (Δήμοι, Οργανισμοί, ΝΠΔΔ κλπ)  δεν έχουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Ασφαλείας Υγείας της εργασίας και οι διαγωνισμοί για συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους γίνονται με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό κόστος.

Τι πρέπει να γίνει:

  • Υποχρεωτική επίσκεψη επαγγελματία Τεχνικού σε επιχειρήσεις όπου ο εργοδότης αντικαθιστά τον Τεχνικό Ασφάλειας, για έλεγχο και υποδείξεις δύο φορές ανά έτος.
  • Πιστοποίηση άσκησης της δραστηριότητάς του τεχνικού ασφαλείας
  • Νομική διευκρίνιση ότι ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος στην επιχείρηση και ευθύνεται μόνο για τις συμβουλές του. Υπάρχει η αρχή ευθύνης τους εργοδότη.
  • Δημιουργία Εσωτερικών Επιτροπών Υγείας Ασφάλειας της Εργασίας στις επιχειρήσεις του Δημοσίου και διαγωνισμοί και με ποιοτικά κριτήρια.
  • Συμμετοχή ειδικών της Α/Υ/Ε στα όργανα λήψης αποφάσεων.

Με τις ανωτέρω προτάσεις ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος, εκτιμά ότι μπορούν να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα εκεί που ήταν το 2014 στο ποσοστό 25%.