Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, σε ανάμνηση της υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948. Όραμα των εμπνευστών της, ένας κόσμος με δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις.

Μία ημέρα που σκοπό έχει να υπενθυμίσει στον κόσμο τον σημαντικότερο αγώνα που καλείται να δώσει η ανθρωπότητα από καταβολής της, τον αγώνα για ίσα δικαιώματα μεταξύ των ανθρώπων απανταχού της Γης.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν όχι μόνο αναπόσπαστο θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και συστατικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής έννομης τάξης. Είναι καθολικά, αδιαίρετα και αναπαλλοτρίωτα. Είναι τα δικαιώματα που έχει ο καθένας εγγενώς ως άνθρωπος, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Σε αυτά εδράζεται το κράτος δικαίου και από αυτά απορρέουν οι δημοκρατικές αξίες κάθε ευνομούμενης πολιτείας, της οποίας πρωταρχική υποχρέωση είναι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου.

Η ανάπτυξη, η κατοχύρωση και η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτέλεσε και αποτελεί μια επίπονη, αδιάκοπη και μακροχρόνια διαδικασία με σκοπό την προστασία των ατόμων από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να θέσει τη ζωή τους, την αξιοπρέπεια τους και το σύνολο των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους σε κίνδυνο.

Η  επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να μας υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρώνονται κατά τρόπο οικουμενικό και χωρίς εθνικές, φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις. Ενώ η κατοχύρωση αυτή δεσμεύει πρωτίστως τα κράτη μέρη της Διακήρυξης, οι αρχές και οι διατάξεις της όμως πρέπει να γίνονται σεβαστές και από την ίδια την κοινωνία στο σύνολό της έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν όχι μόνο οι περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος αλλά και οι περιπτώσεις παραβίασης τους από τα ίδια τα άτομα.

Είναι ευθύνη και του Κράτους αλλά και δική μας να αντιμετωπίζουμε και να μεταχειριζόμαστε κάθε άνθρωπο ως ίσο.