Το ΜέΡΑ25 υποστηρίζει τη χρήση έξυπνων εφαρμογών ως ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

H εφαρμογή παρακολούθησης, ανίχνευσης και εντοπισμού του Covid-19 συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας σε αρκετές χώρες, όπως η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα, όπου η οικονομική ζωή συνεχίζεται απρόσκοπτα. Στο μεταξύ η ανάγκη η εφαρμογή να φτάσει στα χέρια όλων των χρηστών smartphone, “υποχρέωσε” σε συνεργασία την Google και την Apple, καθώς οι δύο εταιρίες παρέχουν τα κυρίαρχα λειτουργικά συστήματα Android και iOs σε όλο τον πλανήτη.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται να αποτελέσει όχημα για την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας στις χώρες που την υιοθετούν, για την Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η ελληνική κοινωνία έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλάσιες οικονομικές δυσκολίες.

Το ΜέΡΑ25 τελεί σε διαρκή εγρήγορση σε ό,τι αφορά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και για το λόγο αυτό θέτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση της νέας εφαρμογής:

  • Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων GDPR.
  • Μη υποχρεωτική χρήση της εφαρμογής.
  • Δυνατότητα της οριστικής διαγραφής των δεδομένων του από τον κάθε χρήστη.
  • Δέσμευση του φορέα λειτουργίας της εφαρμογής, ότι δεν θα αρχειοθετήσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία για μελλοντικές αναφορές.
  • Τέλος, είναι σημαντικό η εφαρμογή να είναι μία, ώστε τα αποτελέσματα να καλύπτουν όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα κατοίκων, συνεισφέροντας θετικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας.