Με μεγάλη μου χαρά συναντήθηκα την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιο Καββαθά και είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για τα βασικά θέματα που απασχολούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις.

Ο   κ.  Καββαθάς ανέλυσε τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν πρωτίστως στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής για την ελληνική οικονομία, με επίκεντρο τις μικρές επιχειρήσεις.

Σε επιμέρους ζητήματα, αναδείχθηκε η ευρύτερη ανάγκη πολυμερούς στήριξης των μικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο οικοδόμησης συνεργατικών σχημάτων, υποβοήθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και διεύρυνσης των επιλογών χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός πλαισίου άμεσης συνεργασίας με τη ΓΣΕΒΕΕ ως κύριου και βασικού εκφραστή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.