Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Συνολικά 120.000 ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες  ωφελούνται από το πρόγραμμα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να  βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Αχαρνών και η ΔΗΦΑ θέτουν στη διάθεση των πολιτών έμπειρους επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες όπως:

 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Προμήθεια φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
 • Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-2406630, 210-2477900

Συνταγογράφηση από τα ιατρεία ΚΑΠΗ

Οι ηλικιωμένοι δημότες μας συνεχίζουν να απευθύνονται μόνο τηλεφωνικά στα ιατρεία των ΚΑΠΗ της περιοχής τους και να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

 • 1ο ΚΑΠΗ – Κεντρικό Μενίδι: 210 2402122
 • 2ο ΚΑΠΗ – Άγιος Πέτρος: 210 2449320
 • 3ο ΚΑΠΗ – Κόκκινος Μύλος: 210 2388124
 • 4ο ΚΑΠΗ – Αγία Άννα: 210 2320874
 • ΚΑΠΗ Θρακομακεδόνων: 211 1823116
 • ΚΑΠΗ Μονοματίου: 216 7004345
 • ΚΑΠΗ Αυλίζας: 210 2407703
 • ΚΑΠΗ Προφήτη Ηλία: 210 2449322
 • ΚΑΠΗ Αγ. Κωνσταντίνου: 216 8003150