«Η καραντίνα τελείωσε όμως τα προβλήματα συνεχίζονται και μεγεθύνονται. Η Κυβέρνηση εγγυάται ότι το κόστος για την κοινωνία θα μεγεθύνεται εκθετικά». Στο ιστορικό κτήριο της Ιονίου Βουλής, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης παρουσιάζει την Πρόταση Νόμου του ΜέΡΑ25 για την Προστασία των Πολιτών από τις Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης.