Η Μαρία Απατζίδη βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΜεΡΑ25, κατέθεσε στις
29/4/2020 ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
σχετικά με την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προστασίας των ατόμων με
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που φοιτούν σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ) και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-
μεΑ (ΚΔΑΠμεΑ) κατά την επιστροφή τους σε αυτά, όπως προκύπτει από σχετική
επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
Η κα Απατζίδη επισήμανε ότι χιλιάδες άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και
οι οικογένειές τους έχουν εφαρμόσει με συνέπεια το «Μένουμε σπίτι» και τόνισε
ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για το τι προβλέπεται να γίνει με την σταδιακή άρση
των μέτρων που θα αρχίζει να εφαρμόζεται από την επόμενη εβδομάδα, με το
άνοιγμα όλων αυτών των δομών φροντίδας που εξυπηρετούν χιλιάδες άτομα με
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Η βουλευτής κατέληξε ρωτώντας τον Υπουργό για το αν θα προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες, έπειτα από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να
ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και
χρόνιες παθήσεις κατά το άνοιγμα των δομών φιλοξενίας και την επιστροφή τους σε
αυτά, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας όλων και για να μην υπάρξει κανένας
κίνδυνος από τον κορωνοϊό Covid-19