Προς τον κo. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Αντικατάσταση αποσυρθέντος πλοίου της τοπικής δρομολογιακής γραμμής των νησιών των Φούρνων Κορσεών.

 Αξιότιμε κε. Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελίες κατοίκων και θεσμικών φορέων από τα νησιά των Φούρνων Κορσεών, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες εξαιτίας της απομάκρυνσης του πλοίου, που συνδέει τα συγκεκριμένα νησιά, με τον υπόλοιπο νομού Σάμου.

Συγκεκριμένα, η πλοιοκτήτρια εταιρεία ΣΙ ΤΖΕΜ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδιοκτησίας Γαλανού, έχει προβεί σε ακινησία του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ Ν.Π.12577, λόγω ετήσιας συντήρησης και δεξαμενισμού του έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.  Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό, όμως, είναι το εάν και πότε θα αντικατασταθεί το πλοίο για τη συγκεκριμένη δρομολογιακή  γραμμή, όπως ορίζεται από τη σύμβαση με ΑΔΑ:9ΥΒ94653ΠΩ-Π3Υ, καθώς και από τις διευκρινήσεις που δίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας, σε έγγραφο με  Αριθ. Πρωτ: 2252.3.6/77045/19.

Διευκρινιστικά αναφέρεται, ότι  «…σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των δρομολογίων για οποιοδήποτε λόγο του προσφερόμενου για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πλοίου κατά την διάρκεια της δρομολογιακής  περιόδου, θα αντικαθίσταται με άλλο συγκεκριμένο πλοίο αναλόγων προσόντων (το οποίο θα κατονομάζεται.)…».

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθεί ότι η μετακίνηση των ντόπιων κατοίκων στα νησιά Ικαρίας και Σάμου είναι ζωτικής σημασίας, διότι στους Φούρνους δεν υφίσταται Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας και  το συγκεκριμένο πλοίο εκτελεί χρέη ΕΚΑΒ. Επιπροσθέτως, μετακινούνται καθημερινά, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί της Θύμαινας, για να διδάξουν τους μικρούς μαθητές. Τέλος, χρήζει αναφοράς, το ότι ο εφοδιασμός των προϊόντων στην τοπική αγορά του νησιού, γίνεται σε μεγάλο βαθμό από την Ικαρία και τη Σάμο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

 

  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερή σύνδεση των νησιών των Φούρνων Κορσέων, με τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας;