Η Μαρία Απατζίδη, βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΜεΡΑ25, κατέθεσε στις 22/4/2020  ερώτηση προς τους Υπουργούς Επικρατείας,  Οικονομικών,  Ανάπτυξης , Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου  σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους .

Η κα Απατζίδη  αναφέρθηκε  σε επιστολή  της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)   ότι στο άρθρο 73 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» στις 13.04.2020, δεν γίνεται σαφής αναφορά για την εφαρμογή της διάταξης .

Συγκεκριμένα επισημαίνεται η ανάγκη για σαφείς οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες,   να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις να κάνουν χρήση της ρύθμισης στις υπηρεσίες που εργάζονται για να προφυλαχθεί η υγεία τους από τον κορωνοϊό και να πραγματωθεί λυσιτελώς το «Μένουμε Σπίτι».

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες ατόμων που πρέπει να σταματήσουν να εργάζονται, να μένουν σπίτι και να προστατευτούν η υγεία και ο μισθός τους,   όπως τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, αιμοκαθαιρόμενοι, άτομα με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο, άτομα με αναπηρία όρασης, άτομα με κινητική αναπηρία, καθώς και όλα τα άτομα με αισθητηριακές, κινητικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες.

Πρέπει επίσης να υπάρξει μέριμνα για τους ανασφάλιστους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις σχετικά με τη χορήγηση αναλωσίμων υγειονομικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και δυνατότητα συνταγογράφησης των αναλωσίμων υλικών στους ανασφάλιστους από όλους τους ιατρούς  και οι συνταγές αυτές να εκτελούνται από τα ιδιωτικά, συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, φαρμακεία της γειτονιάς τους, ώστε να αποφεύγεται η όποια μετακίνησή τους και η κατά συνέπεια έκθεσή τους στον κορωνοϊό.

Η κα Απατζίδη  επισήμανε την ανάγκη για άρση της αυθαίρετης διακοπής από πλευράς ΟΠΕΚΑ μιας σειράς επιδομάτων σε συνταξιούχους τυφλούς (επιστημονικό επίδομα), καθώς και στην αναστολή χορήγησης επιδομάτων βαριάς αναπηρίας σε δικαιούχους έμμεσα ασφαλισμένους και ανίκανους προς εργασία, που λαμβάνουν μέρος της σύνταξης θανόντος γονέα- ορφανική σύνταξη. Τόνισε επίσης την ανάγκη για λήψη μέτρων για τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στις δομές φιλοξενίας, καθώς και των Ρομά με  αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στους καταυλισμούς και στις περιοχές εντός του οικιστικού ιστού, αλλά και στον περιαστικό ιστό.

Η βουλευτής κατέληξε ρωτώντας τους Υπουργούς σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν για την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων  και για την προστασία των κοινωνικά ευπαθών αυτών ομάδων .