Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην περιοχή της Μαλακάσας, όπως έλλειψη αστυνομικού τμήματος. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ωρωπού έχει προσφέρει κτήριο, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για δύο περιπολικά. Επίσης, δεν υπάρχει μόνιμο πυροσβεστικό σημείο στο Δάσος Μαλακάσας, γεγονός το οποίο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τη θερινή περίοδο, όπου υπάρχει πιθανότητα πυρκαγιάς.

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει, ώστε να υπάρξει αστυνομικό τμήμα στην περιοχή της Μαλακάσας, το οποίο θα εμπεδώσει την αίσθηση ασφάλειας των δημοτών και την αναγνώριση της μέριμνας της Πολιτείας για αυτούς, καθώς και πυροσβεστικό σημείο στο Δάσος της Μαλακάσας, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά ενδεχόμενη πυρκαγιά ιδίως κατά τους θερινούς μήνες;

Η ερωτώσα βουλευτής 

Μαρία Απατζίδη