Προς την κα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Θέμα: «Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την τσιμεντοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης».

 Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από δημοσιεύματα του διαδικτυακού και έντυπου Τύπου, αρχιτέκτονες, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί της τέχνης και καλλιτέχνες, υπογράφουν ένα καταγγελτικό κείμενο για τις παρεμβάσεις του Yπουργείου Πολιτισμού στον βράχο της Ακρόπολης, οι οποίες εξακολουθούν να συνεχίζονται.

Οι υπογράφοντες του κειμένου με τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛΗ SOS», επισημαίνουν ότι γίνεται προσπάθεια να βρεθούν προ τετελεσμένων καταστάσεων και αναδεικνύουν τους πέντε λόγους που οι νέες παρεμβάσεις έχουν ήδη αλλάξει και θα συνεχίσουν να αλλάζουν δραματικά τη μορφή και το περιεχόμενο της Ακρόπολης και συγκεκριμένα:

  • Ο φυσικός βράχος και τα αρχαία λείψανα θα καλυφθούν σε μεγάλη έκταση, από μια γιγαντιαία βαθμιδωτή επιφάνεια από νέο υλικό, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται το φυσικό τοπίο και ο βράχος ως γεωλογικό μνημείο και φυσικό οχυρό.
  • Αρχαιότητες διαφόρων εποχών θα καταχωθούν και θα είναι απρόσιτες.
  • Η επίχωση σε ορισμένες θέσεις θα ξεπεράσει τα 3 μέτρα, ενώ για την στήριξη των βαθμίδων και την στερέωση της εκτεταμένης νέας κατασκευής θα χρειαστούν πυκνές, ογκώδεις θεμελιώσεις που θα εδράζονται στον βράχο και στις αρχαιότητες που θα καλυφθούν.
  • Η πρόσβαση στην Ακρόπολη δια μέσου των Προπυλαίων καθ’ όλο το πλάτος τους, θα επιβάλει τον συνωστισμό των επισκεπτών τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο, και θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια του μνημείου.
  • Το πρόβλημα της διακίνησης μεγάλου πλήθους επισκεπτών θα παραμείνει και, μάλιστα, θα αυξηθεί.

Κυρία Υπουργέ, παρά τη δικαιολόγηση της πρώτης φάση των διαστρώσεων στην Ακρόπολη ως προοίμιο μεγαλύτερης επέμβασης: οικοδόμηση οριζόντιων δαπέδων σε διαφορετικές στάθμες (ταράτσες), προς αποκατάστασιν, της διαμόρφωσης του εδάφους του 5ου αιώνα π. Χ., και της «ορθής θέασης» των μνημείων, έχει διατυπωθεί, η ένσταση ότι η εγκατάσταση των νέων αυτών οικοδομών και επεμβάσεων θα κατέλυε κάθε αίσθηση ιστορικής ενότητας και συνέχειας, επιβάλλοντας διαμορφώσεις για τις οποίες, αφ’ ενός, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ενώ, αφ’ ετέρου, θα καθιστούσαν απρόσιτα τα πολύτιμα αρχαιολογικά τεκμήρια. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι τόσο για τις τετελεσμένες, όσο και για τις μελλοντικές νέες κατασκευές, έχει αγνοηθεί το ελληνικό και το διεθνές νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

  • Τι απαντάτε στο κείμενο καταγγελίας-συλλογής υπογραφών «ΑΚΡΟΠΟΛΗ SOS», αναφορικά με τις συνεχιζόμενες και πολύπλευρα επικίνδυνες παρεμβάσεις, στον βράχο της Ακρόπολης;