Προς την κα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμ 

Θέμα: Καταγγελία των εργαζόμενων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

 Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσαν 58 εργαζόμενοι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, υφίσταται συλλογική εναντίωση αναφορικά με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, για τη μετατροπή των πέντε μεγαλύτερων Δημόσιων Μουσείων της χώρας, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι αντιτίθενται συνολικά στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, η οποία παρουσιάζεται ως τετελεσμένο γεγονός και αφορά σε οργανισμούς, που βρίσκονται στον πυρήνα της προστασίας, διαχείρισης και προβολής της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, στα πέντε μεγαλύτερα ελληνικά Δημόσια Μουσεία, που λειτουργούν ως ανεξάρτητες περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου). Πρόκειται για τα σημαντικότερα Δημόσια Μουσεία της χώρας, που αποτελούν, ανέκαθεν, αναπόσπαστο τμήμα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, ως αντιπρόσωποι μεγάλων γεωγραφικών περιοχών και της πολιτισμικής υπόστασης που αναπτύχθηκαν σε αυτές.

Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι

  • αμφισβητούν τη δυνατότητα της αυτοχρηματοδότησης και της ιδιωτικής χορηγίας, ώστε να καλυφθούν τις οικονομικές ανάγκες των Μουσείων
  • εκφράζουν την ανησυχία τους για την τύχη του ΟΔΑΠ (πρώην Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων), που θα στερηθεί τα έσοδα των μεγάλων Μουσείων, μέρος των οποίων διανέμεται στα υπόλοιπα μικρότερα Περιφερειακά Μουσεία της χώρας και
  • διερωτώνται πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η διοίκηση των Μουσείων, όταν γίνεται από Διοικητικά Συμβούλια, τα οποία θα αλλάζουν κάθε φορά, ανάλογα με τον εκάστοτε φορέα κυβερνητικής διαχείρισης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι συγκεκριμένες κυβερνητικές μεθοδεύσεις, αναφορικά με τη μετατροπή των μεγάλων Δημόσιων Μουσείων της χώρας σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), ώστε να διορίζονται αρεστές διοικήσεις, με απρόβλεπτες συνέπειες στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, βρίσκουν τείχος αντιδράσεων από το σύνολο σχεδόν των εργαζόμενων, στα πέντε μεγαλύτερα Μουσεία της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  • Τι απαντάτε στους προβληματισμούς και στα ερωτήματα που θέτουν στην ανοιχτή επιστολή, την οποία δημοσίευσαν οι 58 εργαζόμενοι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, και έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων επιστολών εργαζόμενων, από τα υπόλοιπα μεγάλα Μουσεία της Επικράτειας;