Προς τον κο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

Θέμα: «Όχι στην εγκατάσταση διοδίων στον δρόμο Χαλκίδα – Σχηματάρι». 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων, υπάρχει καθολική αντίθεση σε οποιοδήποτε σχεδιασμό εγκατάστασης σταθμού μετωπικών διοδίων, στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου.

Ο συγκεκριμένος σταθμός, θα αποβεί καταστροφικός, διότι θα προκαλέσει:

  • Βαθιά πληγή στο εισόδημα των πολιτών και των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν καθημερινά ή και έκτακτα, τον δρόμο.
  • Ταλαιπωρία και χρονοκαθυστέρηση στις οδικές διελεύσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.
  • Αποτροπή των εν δυνάμει επισκεπτών του Νομού, λόγω της εύλογης δυσφορίας από την επιπλέον δαπάνη και την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον σταθμό, κατά τις ημέρες και ώρες αιχμής.
  • Υποβάθμιση της κυκλοφοριακής ασφάλειας και πρόκληση ατυχημάτων, λόγω της νομοτελειακά βέβαιης αύξησης της χρήσης παραδρόμων, οι οποίοι δεν έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν ανάλογο φόρτο κυκλοφορίας.

Επιπλέον, δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, διότι:

  • Η Εθνική Οδός Χαλκίδας – Σχηματαρίου, ουδέποτε κατασκευάστηκε με δαπάνες της παραχωρησιούχου, ή οποιουδήποτε άλλου ιδιώτη, ώστε να χρήζει οιασδήποτε εξόφλησης. Η δε πιθανή οφειλή του Υπουργείου (ή γενικότερα του Κράτους) προς την παραχωρησιούχο, καθ’ όσον δεν πηγάζει από έργα που εξυπηρετούν τους πολίτες του Νομού, ουδόλως αφορά τους μόνιμους κατοίκους και ως εκ τούτου, είναι απολύτως άστοχο να καλυφθεί από το εισόδημα των κατοίκων και των επισκεπτών.
  • Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος δρόμος δεν κατασκευάστηκε από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών, αλλά από πόρους του Γ’ ΚΠΣ, ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 — 2006. Δηλαδή, μια απολύτως εθνικής εμβέλειας και αρμοδιότητας υποδομή, κατασκευάστηκε με πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  • Δεν έχει κατασκευαστεί οποιοδήποτε μεσαίας ή μεγαλύτερης κλίμακας έργο στην Εύβοια από την Πολιτεία, μετά από το 1993, αφού ακόμη και το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας κατασκευάστηκε με πόρους των ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2007 — 2013 και 2014 — 2020.

Κύριε Υπουργέ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, επιπροσθέτως χαρακτηρίζει ως στρεβλή ρύθμιση και δηλωτική της απαξιωτικής αντιμετώπισης από πλευράς Πολιτείας, την απαίτηση οι κάτοικοι του Νομού, οι άνεργοι, οι βίαια φτωχοποιημένοι, οι άνθρωποι που είναι εξαναγκασμένοι να χρησιμοποιούν το χειρότερο οδικό δίκτυο στη Χώρα, να καταβάλλουν τέλη διοδίων για την ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού, την οποία η μεγάλη πλειονότητά τους δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Τι απαντάτε στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην οριστική ματαίωση κάθε σχεδίου λειτουργίας του σταθμού διοδίων στην Ε.Ο. Χαλκίδας – Σχηματαρίου και την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης, κατά το μέρος που αφορά στην πρόβλεψη λειτουργίας του σταθμού διοδίων στην Ε.Ο. Χαλκίδας – Σχηματαρίου, ώστε να εξαλειφθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα εγκατάστασης διοδίων στην περιοχή;
  • Θα δεσμευθείτε εγγράφως, ότι δεν θα υλοποιηθεί η από 17/5/2021 (ΑΔΑ:ΨΛΩΧ46ΜΤΛΒ-7Η 7) απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, που αφορά στην έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να πραγματοποιηθούν από την Κοινοπραξία «EURO IONIA» εργασίες κατασκευής διοδίων Χαλκίδας;