Θέμα: Ανάγκη η μη κατάργηση του ταχυδρομικού καταστήματος Καλυβίων (ΕΛ.ΤΑ.) 

Πληροφορούμαστε από επιστολή του Δημάρχου Σαρωνικού της 30ης Απριλίου 2020 ότι προκύπτει πιθανότητα κατάργησης του Ταχυδρομικού Καταστήματος Καλυβίων. Κατά το τελευταίο διάστημα, που έχει συμπέσει με την επιδημία του κορονοϊού, έχει ήδη ανασταλεί η λειτουργία του εν λόγω ταχυδρομικού καταστήματος με αφορμή είτε την ίδια την πανδημία είτε φερόμενα ζητήματα της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του κτηρίου. Ωστόσο, το κατάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής Καλυβίων και γενικότερα για τους δημότες του Δήμου Σαρωνικού. Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού εξέφρασε ομοφώνως την αντίθεσή του στην προοπτική της αναστολής λειτουργίας του Ταχυδρομείου Καλυβίων ή της υποβάθμισής του. Σημειωτέον ότι ο Δήμος είναι πρόθυμος συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του Ταχυδρομείου Καλυβίων, επισκευάζοντας όποιες ατέλειες του κτηρίου προκαλούν ενδεχομένως πρόβλημα σε αυτή.  

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

Τι προτίθεται να κάνει για να μην καταργηθεί ή υποβαθμιστεί το Ταχυδρομικό Κατάστημα Καλυβίων, αλλά, αντιθέτως, να αποκατασταθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του; Για να μπορούν οι κάτοικοι της περιοχής Καλυβίων και γενικότερα οι δημότες του Δήμου Σαρωνικού να εξυπηρετούνται ευχερώς από το Ταχυδρομείο Καλυβίων και να μην υποβαθμιστεί η ζωή τους;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη