Θέμα: Επέκταση του Προαστιακού ως το Λαύριο

 

            Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει προβεί σε διαδικασίες σημαντικού εξωραϊσμού που αναδεικνύουν το Λαύριο και την ευρύτερη περιοχή του σε έναν κορυφαίο τόπο αναψυχής, ενώ διαθέτει ένα πολύ σημαντικό λιμάνι που θα μπορούσε να αναδειχτεί σε Εθνικό Λιμάνι πανελλήνιας σημασίας. Η προτεραιότητα για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι να επεκταθεί ο Προαστιακός μέχρι το Λαύριο, ώστε ο πολύ όμορφος αυτός Δήμος να μπορεί να συνδέεται με επιτυχία με την υπόλοιπη Αττική, αλλά και να έχουν οι δημότες της Λαυρεωτικής τη δυνατότητα να μεταβαίνουν με ευχέρεια στο κέντρο της Αθήνας και να προωθηθεί μια ευτυχής αποκέντρωση και τοπική ανάπτυξη.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Τι προτίθεται να κάνει για την προέκταση του Προαστιακού μέχρι το Λαύριο, ώστε αφενός να εξυπηρετούνται οι δημότες της Λαυρεωτικής για να δύνανται να μεταβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας ευχερώς, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση και τοπική ανάπτυξη, και αφετέρου να δοθεί η αξία που πρέπει στο Λιμάνι του Λαυρίου που χρειάζεται να λάβει τον χαρακτήρα του Εθνικού Λιμανιού, εξυπηρετώντας ταξιδιώτες προς τη νησιωτική Ελλάδα;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη