Θέμα: Πρόνοια για εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες σε σχέση με την επιδημία του κορονοϊού COVID-19

Εν όψει του αναγγελλόμενου ανοίγματος των σχολείων, ανακύπτει το ζήτημα ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ως προς τον κορονοϊό COVID-19, έχοντας λ.χ. χρόνιες παθήσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, καρκίνος με υποβολή σε χημειοθεραπείες, βαριά καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια, έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, τελούν σε ανοσοκαταστολή ή έχουν άλλα βαρέα και χρόνια νοσήματα. Η στενή γειτνίαση των εκπαιδευτικών αυτών με παιδιά νεαρών ηλικιών που θα συνωστίζονται στις αίθουσες, θα αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία τους. Κρίνεται σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί αυτοί, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, να αναλάβουν παρεμφερείς βοηθητικές εργασίες, όπου θα υπάρχει η απολύτως αναγκαία κοινωνική αποστασιοποίηση από τους μαθητές και άλλα άτομα, ώστε να μην κινδυνέψει άμεσα η υγεία τους, όπως λόγου χάρη δουλειές γραφείου ή δουλειές που θα μπορούσαν να διεκπεραιωθούν μέσω τηλεργασίας, καθώς και να εκπονηθεί ευρύτερα ένα σχέδιο για την προστασία τους. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Είναι σημαντικό τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και μεταξύ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως λ.χ. πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες και άλλες χρόνιες παθήσεις, να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν σε εργασίες με κοινωνική αποστασιοποίηση, όπως λ.χ. δουλειές γραφείου και δουλειές δυνάμενες να διεκπεραιωθούν μέσω τηλεργασίας, και να έχουν προτεραιότητα έναντι όσων δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.  

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ερωτάται η κα Υπουργός 

Τι προτίθεται να κάνει για την προστασία των εκπαιδευτικών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωτών, και για την αναγκαία κοινωνική αποστασιοποίησή τους, η οποία είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ακόμη και μετά το άνοιγμα των σχολείων, ώστε να μην κινδυνεύσει με τρόπο άμεσο η υγεία τους;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

  Μαρία Απατζίδη