Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας

Θέμα : «Βοήθεια στο Σπίτι» Καθυστέρηση ανακοίνωσης αποτελεσμάτων προκήρυξης
4κ/2020 από το ΑΣΕΠ

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως πληροφορούμαστε από το Πανελλήνιο Συντονιστικό `Οργανο Συλλόγων και
Σωματείων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, έχει παρατηρηθεί μια σκανδαλώδης καθυστέρηση στην
έκδοση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 4Κ/2020 από το ΑΣΕΠ. Παρά το γεγονός ότι η
κατάθεση των δικαιολογητικών ολοκληρώθηκε πριν από σχεδόν ένα χρόνο, οι εργαζόμενοι
στη «Βοήθεια στο Σπίτι» εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση αβεβαιότητας και
ανασφάλειας.
Η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία ταλανίζει τη χώρα μας από τις αρχές του 2020, έχει
επιφέρει μεγάλο πλήγμα σε όλες τις δομές υγείας. Η Βοήθεια στο Σπίτι βρέθηκε στις
επάλξεις των εξελίξεων, και στο πλευρό των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη αρωγής
και φροντίδας.
Οι εργαζόμενοι έκαναν αδιαλείπτως το καθήκον τους, παρ` όλες τις ελλείψεις που
παρατηρούνται στις απαραίτητες υποδομές. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ανεπαρκής
αριθμός εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού, έλλειψη σε αναλώσιμα υλικά και
ατομικά μέτρα προστασίας, και πεπαλαιωμένος στόλος αυτοκινήτων. Επιπλέον, το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας των δομών της Βοήθειας στο Σπίτι κρίνεται ελλιπές.
Ενώ ακόμα και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας εξήρε την προσφορά του θεσμού ΒΣΣ στην
αντιμετώπιση της πανδημίας και στην αποτελεσματική ενίσχυση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, δεν υπήρξε από την πολιτεία καμία
πρόβλεψη για επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι εισπράττουν την
αδιαφορία της κεντρικής εξουσίας απέναντι στα αιτήματά τους, και συγκεκριμένα σε ό,τι

αφορά στην επίσπευση της διαδικασίας μονιμοποίησής τους και την αναβάθμιση των
συνθηκών εργασίας τους.
Δυστυχώς η πανδημία είναι ακόμα εδώ, και είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η παροχή
υγειονομικής προστασίας και βοήθειας στους πολίτες, παγιώνοντας τον θεσμό της ΒΣΣ και
εξασφαλίζοντας στους εργαζομένους αυτών των υπηρεσιών φροντίδας μόνιμη πρόσληψη
μέσω του ΑΣΕΠ.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι υπουργοί:
 Πότε θα προχωρήσετε σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης
4Κ/2020 του ΑΣΕΠ;
 Πώς προτίθεστε να ενισχύσετε τις δομές της Βοήθειας στο Σπίτι, ούτως ώστε να
αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες της προς τον πολίτη και οι συνθήκες εργασίας των
εργαζομένων;
 Συμφωνείτε ότι οι εργαζόμενοι στη ΒΣΣ δικαιούνται να λαμβάνουν επίδομα
ανθυγιεινής εργασίας; Τι προτίθεστε να κάνετε για αυτό;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη
Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

ΜέΡΑ25https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=7330d696-0306-49d4-8319-ada200f73fb3