Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον κο Υπουργό Εσωτερικών.

Θέμα: Χωματερή καρκινογόνων υπολειμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως ενημερωνόμαστε από πλήθος καταγγελιών πολιτών, θεσμικών φορέων και οργανισμών που εδράζονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίστηκε εν κρυπτώ η δημιουργία Μονάδας Υγειονομικής Ταφής Αμιαντούχων Απορριμμάτων (ΧΥΤΑΜ), στο χώρο εκσκαφής του ανενεργού Μεταλλείου Αμιάντου (ΜΑΒΕ).

Πιο συγκεκριμένα, το Μεταλλείο Αμιάντου (ΜΑΒΕ), σταμάτησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2000, μετά τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την απαγόρευση αμιάντου, αφήνοντας πίσω πληγές από μεγάλες ποσότητες ρύπων. Στη συνέχεια, ακολούθησε η δημιουργία ενός προγράμματος σταδιακών επεμβάσεων για την αποκατάσταση του τόπου, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. Μάλιστα, το 2018, είχε αποφασιστεί η ταφή μόνο των προϊόντων αμιάντου που είχε το εργοστάσιο, και κατόπιν να γκρεμιστεί και να γίνει αντικατάσταση. Η αποκατάσταση, έλαβε χώρα στο εργοστάσιο κατά 95% κι έμεινε το 5% που είναι στην πραγματικότητα, η δουλειά που πρέπει να ολοκληρωθεί με τις  κτιριακές εγκαταστάσεις. Τη δεδομένη στιγμή, επιχειρείται ποικιλοτρόπως, να δημιουργηθεί ΧΥΤΑΜ όλης της Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Όπως καταγγέλλεται, το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει συζητηθεί ποτέ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όμως η Περιφέρεια έχει συστήσει σχετική επιτροπή, στην οποία  συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μάλιστα σε ό,τι αφορά στη γεωλογία της περιοχής, διευκρινίζεται ότι αυτή καλύπτεται από σερπεντινιωμένα πετρώματα, τα οποία κρίνονται ακατάλληλα να φιλοξενήσουν ΧΥΤΑΜ και ότι «αποκλείεται η δημιουργία ΧΥΤΑ σε: βιοτόπους απειλούμενων οικοσυστημάτων (criticalhabitals), υγροβιότοπους, περιοχές υπερκείμενες καλυμμένου καρστ όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας καταβοθρών ή ακόμα σε περιοχές με υπόγεια μεταλλευτική δραστηριότητα και περιοχές ή ζώνες σεισμικής δραστηριότητα». Επιπροσθέτως, ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται δίπλα στον Αλιάκμονα, με αποτέλεσμα τα νερά στα υπόγεια ρεύματα που περνούν μέσα από το ορυχείο, να εκβάλλονται στον ποταμό. Τέλος, η περιοχή είναι σεισμογενής, εφόσον βρίσκεται πάνω στο ρήγμα του σεισμού του 1995 και συγκεκριμένα 2 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την πολύπλευρη ακαταλληλότητα της συγκεκριμένης πραγμάτωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  •  Τι απαντάτε στις καταγγελίες των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τη δημιουργία μονάδας υγειονομικής ταφής αμιαντούχων απορριμμάτων (ΧΥΤΑΜ), στο χώρο εκσκαφής του ανενεργού μεταλλείου αμιάντου (ΜΑΒΕ);