Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Καταγγελία διορισμού στο Δημόσιο, κατόχου παράνομου τίτλου σπουδών από Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο.

 Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, διορισμός υποψηφίου στο Δημόσιο, μέσω ΑΣΕΠ, κατόχου παράνομου τίτλου σπουδών από Ιδιωτικά Σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΟΙΕΛΕ, συμμετέχουσα σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο Δημόσιο και συγκεκριμένα στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού – ΝΙΜΙΤΣ, με την υπ. αριθμ. 831/31-8-2020 απόφαση του Γ’ Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1537/2-10-2020), αν και είχε αποφοιτήσει εικονικά, από το Ιδιωτικό Τεχνικό Λύκειο «ΤΕΕ ΕΥΡΩΠΗ Άρτας». Μάλιστα, ο τίτλος της είχε κηρυχτεί ανίσχυρος, σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς το εν λόγω εκπαιδευτήριο, μαζί με άλλα 17, είχαν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω βαρύτατων παρανομιών, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου το 2007. Με τον τρόπο αυτό, η συγκεκριμένη υποψήφια, όπως έπραξαν παράνομα και άλλοι υποψήφιοι σε αντίστοιχους διαγωνισμούς, στέρησε την εργασιακή θέση ανθρώπων, που μόχθησαν για να αποκτήσουν τον τίτλο τους με αξιοκρατία και διαφάνεια.

Συνεχίζοντας η ΟΙΕΛΕ, αναφέρει ότι υπάρχει προβληματισμός αναφορικά με το ζήτημα των παράνομων τίτλων σπουδών από Ιδιωτικά Σχολεία, διότι δεν υφίσταται μόνο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά συνεχίζεται με μεγάλη ένταση μέχρι σήμερα και μάλιστα, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, λόγω της ψήφισης του περίφημου νόμου για τα Ιδιωτικά Σχολεία τον Ιούλιο του 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  • Τι απαντάτε στην καταγγελία της ΟΙΕΛΕ, αναφορικά με τον διορισμό στο Δημόσιο, κατόχου παράνομου τίτλου σπουδών από Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο;
  • Πώς θα διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια, στη σχέση κράτους-πολιτών, όσον αφορά σε αντίστοιχους μελλοντικούς διαγωνισμούς, για διορισμό στο Δημόσιο τομέα;