Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Έκκληση από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από ανακοίνωση του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων», με την έναρξη των μαθημάτων της Τηλεκπαίδευσης, υπάρχουν 25 μαθητές του σχολείου, οι οποίοι δεν έχουν τρόπο πρόσβασης για παρακολούθηση των μαθημάτων.

Όπως είναι γνωστό, η συνεχιζόμενη πανδημική ενδυνάμωση του covid-19, δημιούργησε ένα δεύτερο κύμα εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας. Απόρροια αυτής της κατάστασης, ήταν να τεθούν σε αναστολή λειτουργίας όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης και να ξεκινήσει η διαδικασία της Τηλεκπαίδευσης. Όμως, αυτός νέος τρόπος διδασκαλίας, προϋποθέτει ως βασικό στοιχείο λειτουργίας, την ύπαρξη τεχνολογικών μέσων για κάθε μαθητή και μαθήτρια, σε κάθε οικογένεια.

Δυστυχώς, όμως, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων, υπάρχουν 25 μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν κανέναν τρόπο πρόσβασης για παρακολούθηση των μαθημάτων, διότι δεν υφίσταται δυνατότητα απόκτησης υλικοτεχνικής υποδομής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στην διαδικτυακή τάξη τους.

Κυρία Υπουργέ, η διαδικασία της Τηλεκπαίδευσης, δημιουργεί τεράστιες ανισότητες μέσα στην ελληνική κοινωνία, διότι δεν έχουν όλες οι οικογένειες την δυνατότητα να υποστηρίξουν, ούτε την αγορά ηλεκτρονικών μέσων, ούτε, σε πολλές περιπτώσεις, την ύπαρξη έστω τηλεφωνικής γραμμής, για διαδικτυακή ή τηλεφωνική σύνδεση. Συνεπώς, το αναφαίρετο δικαίωμα της δημόσιας εκπαίδευσης, αποκτά ταξικά χαρακτηριστικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  •  Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το πρόβλημα με τους 25 μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων της Τηλεκπαίδευσης;

 

  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην έκδοση κονδυλίου για αγορά υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να καλυφθούν τα υπάρχοντα προβλήματα στο συγκεκριμένο σχολείο και να έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες, πρόσβαση στο αγαθό της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης;