Προς:             τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

                        τον Υπουργό Οικονομικών

                        τον Υπουργό Υγείας

                        τον Υπουργό Εσωτερικών

                        την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων και τις δηλώσεις διαφόρων παραγόντων σε τηλεοπτικά ΜΜΕ, πολλά σωματεία καθαριστριών σχολικών κτιρίων με επιστολές τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς καταγράφουν τις εργασιακές συνθήκες που βιώνουν τόσο πριν όσο και μετά την εμφάνιση της πανδημίας και ζητούν αφενός αναγνώριση των υπηρεσιών τους αυτήν την περίοδο με την καταβολή κάποιου έκτακτου επιδόματος σε αντιστοιχία με το Δώρο Πάσχα και αφετέρου τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους για τη δική τους αλλά προπάντων τη δημόσια υγεία.

Είναι γεγονός πως, στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων, μετά από μακροχρόνιους αγώνες του κλάδου, μετατράπηκαν οι συμβάσεις για ένα  μέρος των εργαζομένων το 2007, από συμβάσεις ανάθεσης έργου, σε καθεστώς αορίστου χρόνου με πλήρη απασχόληση. Ένα άλλο μέρος των εργαζομένων του κλάδου που εργάζεται από το 2004, και που ξεπερνάει σήμερα τους 9.500 εργαζόμενους παρέμεινε στο καθεστώς των δεκάμηνων συμβάσεων ανάθεσης έργου, που αρχίζουν και τελειώνουν με τη σχολική χρονιά και τις οποίες υπογραφούν κάθε χρόνο με τους προέδρους των σχολικών επιτροπών των δήμων.

Οι καθαρίστριες και καθαριστές σχολικών κτιρίων ανταποκρίθηκαν στις νέες συνθήκες της πανδημίας με αίσθημα ευθύνης, καθάρισαν όλα τα σχολεία, αλλά βοήθησαν  υποστηρικτικά και στα συνεργεία απολύμανσης, τις περισσότερες φορές δίχως Μέσα Ατομικής Ασφάλειας, εν προκειμένω μάσκα ή κάποια προστατευτική στολή. Μάλιστα, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (18659/17.3.2020) «για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων και τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν διευκρινίστηκε ότι μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον καθορισμό υπηρεσιών του οικείου δήμου καθώς και Ν.Π.Δ.Δ αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου». Επιπλέον δεν προβλέπεται χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε συμβασιούχους έργου (δηλαδή μπλοκάκια), ακόμα κι αν πρόκειται για καθαρίστριες, ενώ δεν έχουν δικαίωμα ούτε στη λήψη αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρότητας, ή δικαίωμα απαλλαγής από τα καθήκοντα ως άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες.

Με άλλα λόγια, οι καθαρίστριες και οι καθαριστές σχολικών μονάδων καθάρισαν Δημαρχεία, πολιτιστικούς χώρους, αποθήκες, πεζοδρόμια, δρόμους και όλα αυτά, χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας. Πρόκειται, δηλαδή, για εργασίες που ουδεμία σχέση είχαν με τους όρους των συμβάσεων που εργάζονταν πριν την ΠΝΠ, αλλά στις οποίες ανταποκρίθηκαν πλήρως για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Με δεδομένο πως το ύψος των απολαβών των καθαριστριών υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τις σχολικές αίθουσες που καθαρίζονται, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιποι χώροι των σχολείων όπως αίθουσες εργαστηρίων, αυλές σχολείων, γραφεία καθηγητών και τουαλέτες, με την καταβολή των δεδουλευμένων να καθυστερεί μέχρι και 4 με 6 μήνες, καθώς η κυβέρνηση δεν αποστέλλει έγκαιρα τις πιστώσεις στους δήμους. Επιπλέον οι συμβασιούχες καθαρίστριες των σχολείων, σε κανονικές συνθήκες, αναλαμβάνουν καθήκοντα μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, την στιγμή που ακόμα και πριν την επιδημία, οι ανάγκες καθαριότητας των σχολείων είναι μεγάλες, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Σε επιστολή προς όλους τους δημάρχους της χώρας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στις οδηγίες που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας για το άνοιγμα των Σχολείων. Μεταξύ άλλων, ανέφερε «Από τους Δήμους ζητήθηκε, με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων, να φροντίσουν ώστε να υπάρχει σχολαστικός καθαρισμός (και όχι απολύμανση όπως επισημάνθηκε, εκτός περιπτώσεων όπου υπήρξαν κρούσματα) των σχολικών εγκαταστάσεων δύο τουλάχιστον φορές την ημέρα, πριν την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ημέρας, η οποία θα γίνεται από το υπάρχον προσωπικό των Δήμων.

Υπενθυμίζουμε ότι μας έχει δοθεί η δυνατότητα να απασχολήσουμε το προσωπικό καθαριότητας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ κλπ που σε αυτή η φάση δεν λειτουργούν.»

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι τώρα οι καθαριστές και οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων καλούνται να απασχολούνται πρωί και απόγευμα, και ενώ οι εργαζόμενοι του κλάδου εκτιμούν πως με βάση και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται κτιριακά και από άποψη υγιεινής πολλά δημόσια σχολεία, θα χρειαστεί, στην πράξη, μεγαλύτερη συχνότητα καθαρισμού των χώρων, όπως δήλωσε και η Υπουργός Παιδείας «Τροποποιείται το καθεστώς εργασίας των καθαριστριών και θα καθαρίζουν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου κι όχι μετά το πέρας της διδασκαλίας όπως γινόταν μέχρι τώρα»,

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

 

  1. Για ποιο λόγο δεν έγινε πρόβλεψη ένταξης των καθαριστών/καθαριστριών ως εργαζόμενους σε σχέση Ι.Δ.Α.Χ. στην καταβολή του Δώρου του Πάσχα, ως επιβράβευση του έργου τους, όπως έγινε με άλλους κλάδους;
  2. Γιατί δεν ελήφθη κάποιο ειδικό μέτρο επιβράβευσης με κάποιο έκτακτο επίδομα και των συμβασιούχων καθαριστών/καθαριστριών που αποτελούν μεγάλο τμήμα του κλάδου;
  3. Γιατί δεν προχωράτε στη μονιμοποίηση των καθαριστριών/καθαριστών, δεδομένου πως λόγω πανδημίας οι ανάγκες θα είναι αυξημένες και την επόμενη σχολική χρονιά;
  4. Δεδομένων των επιπλέον ωρών απασχόλησης, θα υπάρχει αναπροσαρμογή των μισθών των εργαζομένων σε καθεστώς Ι.Δ.Α.Χ.;
  5. Ποια η πρόβλεψη για τις καθαρίστριες/καθαριστές που εργάζονται με σύμβαση έργου; Αν δεν αλλάξει το καθεστώς εργασίας τους, υπάρχει πρόβλεψη αναπροσαρμογής των συμβάσεων και παράτασής τους μέχρι και το πέρας του σχολικού έτους 2020-2021, χωρίς διακοπή;
  6. Δεδομένων των έκτακτων περιστάσεων που βιώνουμε, προβλέπεται άμεση καταβολή δεδουλευμένων; Τι μέτρα θα λάβει ώστε να αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό των ΟΤΑ αναφορικά με τους εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας;
  7. Δεσμεύεται η Κυβέρνηση πως δεν θα αναθέσει σε εργολάβους την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, όταν υπάρχει ήδη προσωπικό είτε σε καθεστώς Ι.Δ.Α.Χ. είτε με σύμβαση έργου που συνέδραμε την Πολιτεία όταν ζητήθηκε, δίχως να έχει καν τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας;
  8. Γενικότερα, υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία της υγείας των εργαζομένων του συγκεκριμένου κλάδου, ιδίως τώρα που καλούνται να εργάζονται επιπλέον ώρες και σε συνθήκες ιικού τύπου; Τι παροχές προβλέπονται ώστε να μην επιβαρύνεται ο ήδη πενιχρός μισθός τους με έξοδα που οφείλουν να επιβαρύνουν τους εργοδότες;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Φωτεινή Μπακαδήμα

 

  Μαρία Απατζίδη