Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον κο Υπουργό Τουρισμού 

Θέμα: «Κίνδυνος να μη λειτουργήσουν οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης και Ρόδου, το νέο ακαδημαϊκό έτος». 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια επιστολή του «Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρω Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου», υφίσταται μεγάλη πιθανότητα να μην ανοίξουν τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου, λόγω των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Μάλιστα, οι φοιτητές/τριες των συγκεκριμένων σχολών, γνωστοποιούν ότι δεν ζητούν, αλλά απαιτούν πλέον τη μέριμνα της πολιτείας, αλλιώς ο Σύλλογος προτίθεται να προβεί σε κινητοποιήσεις. Απόφασή τους είναι, να μην φέρουν σε δύσκολη θέση, χωρίς προειδοποίηση, κανένα. Να μην παγώσουν την εξεταστική περίοδο που έχει ξεκινήσει, τιμωρώντας τους συναδέλφους/σσες τους, ούτε και να δυσχεράνουν περισσότερο την τρέχουσα τουριστική περίοδο, βάζοντας εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, αν η πολιτεία δεν ενσκήψει και μάλιστα με πρόθεση οριστικής επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων των δύο ΑΣΤΕ, οι Σχολές δεν πρόκειται να ανοίξουν τη νέα χρονιά, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους 700 και πλέον σπουδαστές/στριες, οι οποίοι προβλέπεται ότι θα φοιτήσουν σε αυτές το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τις οικογένειές τους,

Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες, διεκδικούν:

  • Άμεση ψήφιση των διατάξεων που θα κατοχυρώνουν το πτυχίο των ΑΣΤΕ στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (πτυχίο 1ου κύκλου σπουδών).
  • Άμεση θετική απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας για την επιλεξιμότητα των ΑΣΤΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASUS+ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Ενέργειες για την άρση των διακρίσεων σε βάρος των φοιτητών, των πτυχιούχων αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια αισθάνονται μειονεκτικά στη χώρα μας, καθώς στερούνται ευκαιριών και παροχών που θεωρούνται εκ των ουκ άνευ σε όλη την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Ένταξη της ΑΣΤΕ Ρόδου σε πρόγραμμα για τη συντήρηση και την ανακατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, και εξεύρεση λύσης για το στεγαστικό πρόβλημα της ΑΣΤΕ Κρήτης, η οποία φιλοξενείται σε κτήριο, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φιλοξενήσει τους 370 σπουδαστές, με τους οποίους αναμένεται να ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.
  • Πρόσληψη μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και κάλυψη όλων των βαθμίδων, με προσόντα και κριτήρια αντίστοιχα των ΑΕΙ.
  • Πρόσληψη μόνιμου Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού. Η ΑΣΤΕ Κρήτης έχει μια μόνο μόνιμη διοικητική υπάλληλο και λειτουργεί με συμβασιούχους υπάλληλους που έρχονται και φεύγουν κάθε 6-8 μήνες.
  • Άμεση ολοκλήρωση των διατάξεων, που αφορούν στα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τη μισθοδοσία των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε.
  • Άμεση καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού που είχε προβλεφθεί το 2018 για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που υπάγονται σε «ειδικά μισθολόγια».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία και ο κύριος Υπουργοί:

  • Τι απαντάτε στη δημόσια επιστολή του «Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρω Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου»;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην ολοκληρωτική ικανοποίηση των προαναφερθέντων αιτημάτων τους;