Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

40.000 κάτοικοι της Πτολεμαΐδας αναμένεται να μείνουν χωρίς θέρμανση τον ερχόμενο χειμώνα, εκτός εάν βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ζεσταθούν.

Οι  λιγνιτικές μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς έχει προγραμματιστεί να «σβήσουν» το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ η  μονάδα Πτολεμαΐδα 5 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2021 ή αρχές του 2022. Μεσολαβεί ένα διάστημα σχεδόν ενός έτους στη διάρκεια του οποίου η περιοχή θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση. (Σημειώνεται ότι το φυσικό αέριο θα είναι διαθέσιμο προς χρήση περί το τέλος του 2022, επομένως δεν συνιστά  λύση).

Οι συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές για την περιοχή:

1.Για τους ιδιώτες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και συντήρηση λεβήτων και τη χρήση πετρελαίου θα ανέλθουν σε 27,3 έως 30 εκατ. ευρώ έναντι 8,3 εκατ. που θα δαπανούσαν για τη θέρμανση με τηλεθέρμανση.

2.Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ) θα πρέπει να διαθέσει 5,646 εκατ. ευρώ, με μηδενικό κύκλο εργασιών, για την αντιπαγωτική προστασία των δικτύων, τη μισθοδοσία και τα τοκοχρεολύσια επενδυτικών δανείων.

3.Το κόστος για το περιβάλλον θα είναι επίσης υψηλό . Οι αστικοί ρύποι λόγω χρήσης πετρελαίου θέρμανσης, θα εκτοξευτούν σε 61.090 τόνους CO2 από μηδενικοί που είναι σήμερα, λόγω της απομακρυσμένης παραγωγής της θερμικής ενέργειας της τηλεθέρμανσης.

Πιστεύουμε ότι η μοναδική εφικτή και συμφέρουσα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι η ολιγόμηνη παράταση λειτουργίας των μονάδων 3 και 4, και η κατά το δυνατόν επίσπευση της έναρξης λειτουργίας της μονάδας 5.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 

  • Συμφωνείτε με την προτεινόμενη λύση παράτασης λειτουργίας των μονάδων 3 και 4;

 

  • Ποια εχέγγυα δίνετε στους κατοίκους της περιοχής Πτολεμαΐδας ότι θα έχουν θέρμανση τους χειμερινούς μήνες του 2021 για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη