Προς: κο Υπουργό Υγείας

 Θέμα: Aφόρητες συνθήκες εργασίας στο χώρο των πλυντηρίων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζόμενων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», οι συνθήκες εργασίας στο χώρο στων πλυντηρίων, είναι τραγικές για τους εργαζόμενους.

Πιο συγκεκριμένα, οι θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στο χώρο από τα υπάρχοντα όργανα μέτρησης, είναι άνω των 42° C και επιπλέον, μέρος του προσωπικού που υπηρετεί εκεί, έχει διαγνωστεί είτε με προβλήματα υγείας, είτε σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης. Χρήζει αναφοράς, δε, ότι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εξαιρούνται υποχρεωτικά από βαριές εργασίες.

Επιπροσθέτως, οι μονάδες κλιματισμού που υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, αφού το μέρος είναι ψηλοτάβανο, με εμβαδό πολλών τετραγωνικών μέτρων και με εγκατεστημένες πολλές συσκευές, όπως μεγάλα πλυντήρια, στεγνωτήρια, και σιδερωτήρια, που εκπέμπουν συνεχόμενα ποσά θερμότητας, αλλά και ιδιαίτερα αυξημένη υγρασία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

 

  • Πώς προτίθεστε να ενεργήσετε, αναφορικά με την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός;

 

  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων κλιματισμού, αφύγρανσης και εξαερισμού, κατάλληλων για το μέγεθος του χώρου και το είδος των συσκευών που λειτουργούν;