Προς τον κο Υπουργό Οικονομικών και τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων και αναγκαία αύξηση του ποσού της προσωρινής σύνταξης, αναφορικά με τους Δημόσιους Υπάλληλους 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως πληροφορούμαστε από επιστολή της ΑΔΕΔΥ, υφίστανται δύο πολύ σοβαρά ζητήματα, σχετικά με τις συντάξεις των Δημόσιων Υπαλλήλων. Το πρώτο ζήτημα, αφορά στη μεγάλη καθυστέρησης έκδοσής τους και το δεύτερο, στη μη αύξηση του ποσού της προσωρινής.

Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί συντάξεις για Δημόσιους Υπάλληλους, που αποχώρησαν από την υπηρεσία τον Γενάρη του 2018. Και μάλιστα, για όλους όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση από τον Γενάρη του 2017. Οι εξαγγελίες που έγιναν για τις «ψηφιακές» συντάξεις, αφορούν μόνο σε συντάξεις χηρείας και σε συντάξεις με χρόνο ασφάλισης αποκλειστικά στον ΟΓΑ. Το ύψος των προσωρινών συντάξεων για τους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα, αντιστοιχεί στο 40% περίπου των εν ενεργεία αποδοχών τους.

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 115, του πρόσφατα ψηφισμένου Ν. 4714/20 ΦΕΚ τεύχος Α 148/31.07.2020, προβλέπεται ότι η αύξηση της μηνιαίας προσωρινής σύνταξης από 50% στο 80%, αφορά μόνο σε εκείνη την κατηγορία μισθωτών των οποίων η μηνιαία προσωρινή σύνταξη υπολογίζεται (σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ , εδ.α του ν. 4387/2016) ως εξής: είναι ίση με το 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης, που προηγούνται της αίτησης συνταξιοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν αφορά στους Δημόσιους Υπάλληλους των οποίων η μηνιαία προσωρινή σύνταξη υπολογίζεται (σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις) ως εξής: είναι ίση με το 50% του Βασικού Μισθού που είχαν τον Οκτώβριο του 2011. Αντίστοιχη ρύθμιση (αύξησης από 50% σε 70%) ψηφίστηκε και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  •  Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το ζήτημα της καθυστέρησης στην έκδοση των συντάξεων και της αναγκαίας αύξησης του ποσού της προσωρινής σύνταξης, αναφορικά με τους Δημόσιους Υπάλληλους;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στη Δ/νση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία;
  • Θα αυξήσετε την πενιχρή προσωρινή σύνταξη των συνταξιούχων ΔΥ, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωσή τους, μέχρι την έκδοση της οριστικής σύνταξης;
  • Θα προβείτε στην ψήφιση νέας νομοθετικής ρύθμισης, η οποία να προβλέπει, κατ’ αντιστοιχία, την εφαρμογή των άρθρων 115 έως και 117  του Ν. 4714/20 και στους συνταξιούχους του Δημόσιου Τομέα;