Προς τον κο Υπουργό Υγείας

Θέμα: Πολύπλευρες ελλείψεις στις Μονάδες Υγείας Σάμου.

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοινώσεις του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, υφίστανται σοβαρά ζητήματα, αναφορικά με την έμψυχη και υλική υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου και των Κέντρων Υγείας Βαθέως και Καρλοβασίου.

Πιο συγκεκριμένα, από τον Αύγουστο του 2020, τα γάντια για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου λογίζονται ως «είδη πολυτέλειας», αφού παρέχονται σε ελάχιστες ποσότητες με συνέπεια να μην επαρκούν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν ενδείκνυνται για νοσοκομειακή χρήση, με αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι, για να είναι σε θέση να δουλέψουν και να προστατευτούν, να τα αγοράζουν και να τα πληρώνουν από το προσωπικό υστέρημά τους.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου, θεωρεί αυτονόητη απαίτηση, το γεγονός του ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θα έπρεπε ήδη να έχει προετοιμαστεί, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα ο εμβολιασμός του πληθυσμού, ώστε να αναχαιτιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα, η περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας. Συνεπώς, αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα, το να στελεχωθούν άμεσα με προσλήψεις, και όχι μέσω μετακινήσεων, όλα τα εμβολιαστικά κέντρα και συγκεκριμένα, να λειτουργήσουν ως εμβολιαστικά κέντρα, το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου και το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ. Τέλος, είναι αναγκαίο να υπάρξουν κινητές μονάδες εμβολιασμού, που θα εξυπηρετήσουν κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και άτομα τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν, όπως επίσης και τα δύο Γηροκομεία του νησιού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  •  Τι απαντάτε στις καταγγελίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην έμψυχη και υλική στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου και των Κέντρων Υγείας Βαθέως και Καρλοβασίου;