Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Ελλείψεις προσωπικού και αναγκαιότητα διορισμών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), σε ΚΕΣΥ και Γενική Εκπαίδευση.

 Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής (Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής), τον συνδικαλιστικό φορέα που εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό της Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης, υφίστανται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΣΥ και Γενικής Εκπαίδευσης, που καθιστούν αδήριτη την αναγκαιότητα μόνιμων διορισμών προσωπικού στις δομές αυτές.

Συγκεκριμένα, τα αυξημένα προβλήματα παρατηρούνται στις εξής σχολικές μονάδες:

  • ΕΕΕΕΚ ΑΓ. Δημητρίου, όπου παρατηρείται δραματική έλλειψη σχολικών νοσηλευτών. Το σχολείο χρειάζεται 4 σχολικούς νοσηλευτές για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των 228 μαθητών που παρουσιάζουν ποικίλα και σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως επιληψία, διαβήτη, κρίσεις που οδηγούν σε αυτοτραυματισμούς. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν υπάρχει κανένας νοσηλευτής σε υπηρεσία, εφόσον απουσιάζει δικαιολογημένα η μοναδική νοσηλεύτρια, με άδεια ειδικού σκοπού.

 

  • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ωρωπού, όπου σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Ατόμων με Αυτισμό και Ειδικές Ανάγκες «Η Αγία Σκέπη», στο σχολείο υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και συγκεκριμένα, από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στερείται Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτή.

 

 

  • Ειδικό Δημοτικό «Πόρτα Ανοιχτή» της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, όπου παραμένουν μεγάλες οι ελλείψεις σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, και συγκεκριμένα υπάρχουν μόλις 5 μέλη ΕΒΠ για 8 τάξεις παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση.

 

Τέλος, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής, είναι αδήριτη η αναγκαιότητα στελέχωσης όλων των ΚΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό. Οι 1040 διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ για όλη τη χώρα που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2020, δεν αφορούσαν ούτε στα ΚΕΣΥ της χώρας, ούτε στη Γενική Εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα είναι ότι το σύνολο των 2ων ΚΕΣΥ της Αττικής, λειτουργούν σχεδόν εξολοκλήρου με αναπληρωτές, ενώ σε όλα τα ΚΕΣΥ παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η συνέχεια, η σταθερότητα, όπως και η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται επιτακτική η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης της ένταξης των κλάδων του ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση, προκειμένου να προωθηθεί η έννοια της Συνεκπαίδευσης και να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά αναπτυξιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα των μαθητών που φοιτούν στα τυπικά σχολεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία και τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα του ζητήματος,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  

  • Πώς προτίθεστε να επιλύσετε τα σοβαρά προβλήματα έλλειψης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), σε ΚΕΣΥ και Γενική Εκπαίδευση;

 

  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, σε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις δομές αυτές;