Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Ελάχιστες οι θέσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, ενόψει των διορισμών στη Γενική Εκπαίδευση». 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια επιστολή του «Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Πληροφορικών (Π.Σ.Α.Π.)», είναι αναγκαίος ο διορισμός τουλάχιστον πεντακοσίων (500) εκπαιδευτικών Πληροφορικής, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αδιαμφισβήτητα, η Πληροφορική, δεν είναι μόνο ένα μάθημα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του σχολείου, αλλά αποτελεί μέρος όλων των εκφάνσεων της καθημερινότητάς μας. Ο ψηφιακός γραμματισμός, έχει καταστεί πλέον απολύτως αναγκαίος για τη ζωή μας. Η ορθή κατανόηση των ψηφιακών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ζωτικής σημασίας για την περιήγηση σε έναν κόσμο που κατακλύζεται ολοένα και περισσότερο από αλγόριθμους. Η Εκπαίδευση, θα πρέπει να βοηθήσει πιο ενεργά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν την ικανότητα να προσεγγίζουν, να φιλτράρουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες με κριτικό πνεύμα, και η εκπαίδευση στην πληροφορική στα σχολεία, είναι αυτή που παρέχει στους νέους, τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ορθή αντίληψη του ψηφιακού κόσμου.

Κυρία Υπουργέ, εν όψει των διορισμών που έχετε εξαγγείλει, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Πληροφορικών θεωρεί ότι η κατανομή θα πρέπει να βασιστεί στις πραγματικές ανάγκες για εκπαιδευτικούς, όπως αυτές αποτυπώνονται στις προσλήψεις αναπληρωτών, καθώς οι υπάρχουσες οργανικές ανάγκες διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα για πολλές ειδικότητες. Μάλιστα, με δεδομένες τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, μιας και ένα σχολείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον χωρίς αυτούς, πολλώ δε μάλλον στην ψηφιακή εποχή και εν μέσω της πανδημικής κρίσης και της ανάγκης αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, θεωρείται, ότι είναι αναγκαίο, ο αριθμός που θα πρέπει να διατεθεί στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής στην κατανομή των 10.500 διορισμών στη Γενική Εκπαίδευση, να αγγίζει τουλάχιστον το 500.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  • Τι απαντάτε στη δημόσια επιστολή του «Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Πληροφορικών (Π.Σ.Α.Π.)»;
  • Θα προβείτε στον επιμερισμό 500 τουλάχιστον οργανικών θέσεων για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής στη Γενική Εκπαίδευση, στους επικείμενους διορισμούς;