Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ανησυχία Συλλόγων Διδασκόντων Ειδικών Επαγγελματικών Σχολείων, για τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας τους.

 Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια επιστολή υπηρετούντων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), υφίσταται βαθιά ανησυχία εκ μέρους των εργαζόμενων, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) όλης της χώρας, τα οποία λειτουργούν κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, σε περίοδο πανδημίας, όπως συμβαίνει και με όλα τα Δημόσια Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου τύπου.

Πιο συγκεκριμένα, τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. αποτελούν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα οποία υπάγονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως και όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, διέπονται από κοινή νομοθεσία και παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση, όπως και όλες οι άλλες σχολικές μονάδες. Δεν είναι ιδρύματα, δεν είναι ειδικές θεραπευτικές μονάδες, θεραπευτικά κέντρα, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ή εξειδικευμένες δομές που πραγματοποιούν προγράμματα αποκατάστασης. Είναι σχολικές μονάδες, όπως και οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες της χώρας, με την ιδιαιτερότητα ότι σε αυτές:

  • εκπαιδεύονται μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που συχνά συνοδεύονται με αναπηρίες, μέσω υλοποίησης Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) και
  • με την ύπαρξη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, παρέχονται συμβουλευτική υποστήριξη σε ποικίλες ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών/τριων μέσω συνεισφοράς και γαλούχησης σε κομβικές δεξιότητες της ζωής.

Κυρία Υπουργέ, ένα από τα θεμελιώδη καθήκοντα της Πολιτείας, είναι η διασφάλιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, αρχή που καταστρατηγείται καθώς, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα κτίρια που στεγάζουν τις σχολικές μονάδες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και οι συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης μέσα σε αυτές, δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι αίθουσες διδασκαλίας είναι μικρές, υπάρχει απουσία επαρκούς προαύλιου χώρου, γραφείων των εκπαιδευτικών καθώς και χώρου απομόνωσης πιθανών ύποπτων περιστατικών ή/και κρουσμάτων, υφίσταται απουσία σχολικών νοσηλευτών, επαρκούς ΕΒΠ /ΕΕΠ, και κλιμακίων του ΕΟΔΥ που θα διενεργεί rapid tests σε τακτή εβδομαδιαία βάση, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και με ασφάλεια λειτουργία του σχολείου.

Επιπροσθέτως, η μη χρήση ή η κακή χρήση μάσκας, το μη ορθό πλύσιμο χεριών, η μη τήρηση αποστάσεων, έχουν ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει καθημερινά η εκπαιδευτική κοινότητα από τυχόν διασπορά του ιού. Επιπλέον, καθώς το μαθητικό δυναμικό των ΕΝΕΕΓΥ-Λ αποτελείται από μαθητές/τριες σε επίπεδο νομού και γενικά καλύπτει μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, η μετακίνησή τους γίνεται με μισθωμένα λεωφορεία ή ταξί ταυτόχρονα με μαθητές/τριες άλλων σχολικών μονάδων και μάλιστα με πλήρη κάλυψη των θέσεων -ειδικά στα ταξί, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα διάδοσης του ιού σε περίπτωση κρούσματος.

Επιπρόσθετα σχεδόν σε καθημερινή βάση, δημιουργούνται προστριβές με γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν τα παιδιά τους στην οικία τους, είτε προληπτικά λόγω αδιαθεσίας που δεν γνωρίζουν πώς θα εξελιχθεί, είτε διότι συγκατοικούν με άτομα που νοσούν από διάφορες ασθένειες. Έτσι όμως προκύπτει επιπλέον ανησυχία στους γονείς ως προς το ζήτημα των απουσιών των παιδιών τους, οι οποίες καταγράφονται κανονικά στο πληροφορικό σύστημα «My school», καθώς το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει στείλει κάποια διευκρινιστική οδηγία επ’ αυτού και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα κάποιοι/ες μαθητές/τριες να χάσουν τη χρονιά τους, λόγω ανεπαρκούς φοίτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  • Τι απαντάτε και πώς προτίθεστε να επιλύσετε, τα ανθρώπινης, εκπαιδευτικής και εργασιακής αξίας, σημαίνοντα ζητήματα, που εναγωνίως θέτουν με δημόσια επιστολή τους, οι υπηρετούντες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) της χώρας;