Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Να συσταθούν άμεσα οργανικές θέσεις λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, για το ΚΕΣΥ Λήμνου». 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσιες ανακοινώσεις της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Λήμνου-Αγίου Ευστρατίου και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου, είναι αναγκαίο να συσταθούν άμεσα οργανικές θέσεις λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, για το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Λήμνου.

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Λήμνου, είναι το μοναδικό ΚΕΣΥ από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στο οποίο δεν έχει συσταθεί οργανική θέση λογοθεραπευτή και από τα ελάχιστα ΚΕΣΥ της χώρας, για τα οποία δεν έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, ειδικότητες σημαντικές για την πληρέστερη λειτουργία του, προς όφελος των παιδιών με ειδικές ανάγκες, νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν η ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ Λήμνου, από τα επτά άτομα εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζονται σήμερα στο ΚΕΣΥ Λήμνου, μόνο μία εκπαιδευτικός είναι μόνιμη, ενώ οι άλλοι 6 είναι αναπληρωτές, γεγονός που δεν βοηθάει στη σταθερή λειτουργία του ετησίως.

Συνεπώς για την εύρυθμη, παιδαγωγικά και διοικητικά, λειτουργία του ΚΕΣΥ, οι εκπαιδευτικοί ζητούν:

  • τη σύσταση οργανικών θέσεων λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, για το ΚΕΣΥ Λήμνου.
  • τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών και την στελέχωση του ΚΕΣΥ Λήμνου με μόνιμο εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  • Τι απαντάτε στις δημόσιες ανακοινώσεις της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Λήμνου-Αγίου Ευστρατίου και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στη σύσταση οργανικών θέσεων λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, για το ΚΕΣΥ Λήμνου;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών και την στελέχωση του ΚΕΣΥ Λήμνου με μόνιμο εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό;