Προς: την Υπουργό Παιδείας

Θέμα: Συμπερίληψη των οικογενειών με προνήπια και νήπια άνω των 4 ετών στην προβλεπόμενη οικονομική βοήθεια για την «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Πληροφορούμαστε ότι προκύπτουν σημαντικά προβλήματα από τη μη συμπερίληψη των προνηπίων και νηπίων στην προβλεπόμενη οικονομική βοήθεια για την «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Δεν προβλέπεται παρόμοια βοήθεια για γονείς παιδιών που είναι άνω των 4 ετών. Επιπλέον, οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία έχουν σταματήσει από την 31.03.2021. Τα ως άνω έχουν ως συνέπεια ότι οι γονείς με παιδί 4 ετών που για πρώτη χρονιά θα έχουν επαφή με τη δημόσια εκπαίδευση ανακαλύπτουν ότι δεν δικαιούνται πλέον Voucher, τη στιγμή αυτή που έχουν ανοίξει οι αιτήσεις, και πλέον δεν μπορούν να εγγράψουν το παιδί τους ούτε και σε δημόσιο σχολείο (με ωράριο έως τις 12:45), καθώς έκλεισαν από την 31η Μαρτίου εν μέσω καραντίνας. Το πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό για οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που έχουν και νηπιαγωγείο, αλλά δεν μπορούν ούτε και να εγγράψουν πλέον το παιδί τους σε δημόσια δομή!

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται η κα Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για τη συμπερίληψη των οικογενειών με προνήπια και νήπια άνω των 4 ετών στην προβλεπόμενη οικονομική βοήθεια για την «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», καθώς και για τα προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία έχουν σταματήσει από την 31.03.2021;