Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Άμεση αναγκαιότητα στήριξης των πυρόπληκτων του οικοδομικού συνεταιρισμού Προβάλινθος Νέας Μάκρης».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την πυρόπληκτη περιοχή των δημοτικών ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας», των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώνεται μια άνιση και άδικη μεταχείριση των ιδιοκτητών ακινήτων στην πυρόπληκτη, από τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, περιοχής, εις βάρος των πυρόπληκτων του συνεταιρισμού ο «ΠΡΟΒΑΛΙΝΘΟΣ»,  .

Συγκεκριμένα, παρά την ταυτότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της κοινής προέλευσης των εκτάσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών της περιοχής, αλλά και της ομοιότητας του φυσικού τους περιβάλλοντος, η πολιτεία έχει αντιμετωπίσει αποσπασματικά και επιλεκτικά, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη και αναιτιολόγητη εύνοια υπέρ κάποιων οικισμών και δυσμένεια σε βάρος άλλων, μεταξύ των οποίων ο Προβάλινθος. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται, ότι οι όμοροι οικισμοί του Νέου Βουτζά, της Καλλιτεχνούπολης και της Αγίας Μαρίνας, οι οποίοι βεβαίως δεν εντάσσονται στην πυρόπληκτη περιοχή του υπό διαβούλευση ΕΠΣ, έχουν προ πολλών δεκαετιών ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως του Δήμου, ενώ ο Προβάλινθος, αναιτιολόγητα όχι.

Κύριε Υπουργέ, στην περίπτωση του συγκεκριμένου οικισμού, υπάρχει εν τοις πράγμασι, ένα ήδη έτοιμο πρότυπο σχέδιο πόλης, για την όποια φάση πράξης εφαρμογής του, που αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σχέδια ποιοτικής κατοικίας, όχι μόνο για την περιοχή των Μεσογείων, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Επιπροσθέτως, ο οικισμός διαθέτει ήδη ένα πρότυπο Ιπποδάμειο σύστημα ρυμοτομίας με χάραξη παράλληλων δρόμων, που τέμνονται κάθετα, έτσι ώστε να δημιουργούνται ορθογώνια οικοδομικά τετράγωνα, και κοινόχρηστοι χώροι. Και είναι οι δρόμοι αυτού, του από τη δεκαετία του 1960 αρμοδίως εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, που έσωσαν τη ζωή των κατοίκων, στη φονική πυρκαγιά του Ιουλίου 2018. Ακόμη, στον οικισμό υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, επαρκές και πλήρες, με το οποίο έχουν ήδη συνδεθεί όλες οι επί μέρους ιδιοκτησίες και καλύπτονται ως προς τον ηλεκτροφωτισμό οι κοινόχρηστοι χώροι και οδοί. Επίσης, ο οικισμός διατρέχεται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και το σύνολο των ιδιοκτησιών είναι συνδεδεμένο με αυτό. Τέλος, στον οικισμό, συνυπάρχει αρμονικά η ήπια οικιστική δόμηση με το φυσικό περιβάλλον, κατά τρόπο ώστε, λόγω ακριβώς και της θέσης του, δημιουργείται μια αντιπυρική ζώνη προστασίας όχι μόνο για τον ορεινό όγκο της Πεντέλης αλλά και για τις οικιστικές περιοχές που έχουν ήδη δομηθεί μέσα σε αυτόν (Ν. Βουτζάς κ.λ.π) καθώς και για αυτές που προτείνονται προς πολεοδόμηση, στην Περιοχή Επέμβασης του υπό διαβούλευση Ε.Π.Σ, ενώ αποδεδειγμένα ο οικισμός δεν αποτελεί δασική έκταση.

Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με την Αρχή της Χρηστής Διοίκησης και της Συνέχειας αυτής, το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να σεβαστεί προγενέστερες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις του, που έχουν δημιουργήσει μια τετελεσμένη – υλοποιημένη προ της εισαγωγής του Συντάγματος του 1975 – κατάσταση στον οικισμό «Προβάλινθος». Επιπροσθέτως, όλοι οι οικισμοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο αναλογικά τρόπο, δεδομένης της ταυτότητας, τόσο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, όσο και της μορφολογίας του εδάφους τους. Τέλος, η Ελληνική Πολιτεία έχει θεσμικό και ηθικό χρέος, να αφουγκραστεί το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα, οι 500 οικογένειες στον πυρόπληκτο Προβάλινθο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Θα ενταχθεί ο οικισμός «Προβάλινθος» στις προς πολεοδόμηση περιοχές του προτεινόμενου ΕΠΣ, αναγνωρίζοντας τα νόμιμα και δίκαια αιτήματα των κατοίκων του;
  • Θα χορηγηθούν με άμεσο τρόπο και χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, οι απαιτούμενες άδειες επισκευής και ανακατασκευής των καμένων κατοικιών του οικισμού;