Προς τον κο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον κο Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, από την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως πληροφορούμαστε από Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας, υφίστανται πολλά ερωτηματικά και μεγάλος προβληματισμός, εξαιτίας της μεταφοράς αρμοδιοτήτων Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, καθώς και της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, από την κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας υποχρεούται να  εφαρμόζει  τις κατευθυντήριες οδηγίες Παγκόσμιων Οργανισμών, όπως του Παγκόσμιου  Οργανισμού  για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ). Η ανάγκη καταγραφής των σκύλων και των γατών, σε βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ., η ιχνηλασιμότητά τους και το καθεστώς εμβολιακής κάλυψης δεσποζόμενων και αδέσποτων σκύλων και γατών, επιβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων καταπολέμησης της λύσσας, που εφαρμόζει η Ελλάδα από το 2012 και την ανάγκη επιτήρησής της, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας υγείας. Όμως εκτός από τη λύσσα, παρακολουθούνται και άλλοι ζωοανθρωπονόσοι, που απασχολούν σήμερα την ενιαία υγεία ανθρώπου και ζώων συντροφιάς, όπως η λεπτοσπείρωση και η λεϊσμανίαση. Επίσης είναι δυνατόν στο μέλλον να παρακολουθηθούν νέα νοσήματα, που θα απασχολήσουν, ενδεχομένως, τη Δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

Τα προγράμματα της λύσσας, συγχρηματοδοτούνται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχονται από τα αρμόδια Ελεγκτικά όργανά της (FVO), τακτικά. Συνεπώς, αποτελεί ζήτημα το τι θα απαντήσουν οι αρμόδιοι της Κυβέρνησης, στον έλεγχο της λύσσας από τους Κτηνιάτρους Ελεγκτές του FVO, για την απομάκρυνση της βάσης από την κεντρική αρμόδια αρχή που είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων, που ανήκει σε αυτήν.

Συνεπώς, καθίσταται σαφές, ότι οι παραπάνω υπηρεσίες, κατακερματίζονται και υποβαθμίζονται πλήρως με την μεταφορά τους σε ένα Υπουργείο, του οποίου δεν συνάδουν και δεν συσχετίζονται οι τομείς ευθύνης του, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  •  Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην απόσυρση της μεταφοράς αρμοδιοτήτων Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, από την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Εσωτερικών;

 

  • Θα ενισχύσετε με πόρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όλα τα επίπεδα (Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό), ώστε να επιτελέσουν το έργο τους, που είναι η διασφάλιση της προστασίας και της υγείας των ζώων συντροφιάς;