Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Μετακίνηση προσωπικού και μετακύλιση της ευθύνης με αντιπαιδαγωγικές προεκτάσεις

 Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από ανακοίνωση του «Συλλόγου Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ)», στις 20-11-2020 το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε την εγκύκλιο με αρ. πρωτοκόλλου 159362/E1, βάσει της οποίας οι προσωρινοί αναπληρωτές των Τμημάτων Ένταξης, θα τοποθετηθούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για όσο χρονικό διάστημα τελεί σε αναστολή, η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, αν και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει γίνει υποχρεωτική για το σύνολο της Εκπαίδευσης, παρά τους πολυεπίπεδους περιορισμούς που αυτή ενέχει για όλους τους μαθητές, παρατηρείται περαιτέρω διάκριση εις βάρος των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των μορφωτικών τους δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές στερούνται έστω και την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική υποστήριξη.

Επιπροσθέτως, με βάση τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, πέρα από τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, πλήττονται και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Για άλλη μια φορά οι αναπληρωτές αντιμετωπίζονται από το ΥΠΑΙΘ ως εκπαιδευτικοί β’ κατηγορίας, καθώς μόνο αυτοί προβλέπεται να μετακινηθούν στα κενά των ΣΜΕΑΕ, αφήνοντας με στελεχωμένα τα Τμήματα Ένταξης. Αυτό έχει ως επακόλουθο, εκτός από την ανατροπή της εργασιακής τους καθημερινότητας, και τη διακοπή της παιδαγωγικής συνέχειας με τους μαθητές των Τ.Ε.

Όπως επισημαίνει ο ΣΑΤΕΑ, με μια τέτοια απόφαση η ίδια η Πολιτεία υποβαθμίζει τον θεσμό της ενταξιακής – συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και συνιστά διάκριση εις βάρος της συγκεκριμένης δομής, καθώς τα Τ.Ε. δεν είναι ήσσονος εκπαιδευτικής σημασίας, σε σχέση με τις ΣΜΕΑΕ. Κάθε δομή υπάρχει για συγκεκριμένο είδος εκπαίδευσης και δε θα πρέπει να γίνεται ιεράρχησή τους και, κατ’ επέκταση, ιεράρχηση των αναγκών των μαθητών. Η μεταφορά του προσωπικού αποτελεί μέγιστη αντιπαιδαγωγική λύση, καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι τυποποιημένη, αντιθέτως αυτή περιλαμβάνει παιδαγωγική σχέση, αλληλεπίδραση και επικοινωνία που απαιτούν χρόνο και από τους δύο εμπλεκόμενους, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

 

  • Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το ζήτημα της διάκρισης εις βάρος των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων Ένταξης και των μορφωτικών τους δικαιωμάτων;

 

  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην άμεση έκδοση νέας ειδικής πρόσκλησης εκπαιδευτικών, αναφορικά με την κάλυψη των κενών που υφίστανται;