Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Νομική και ηθική διεκδίκηση της άδειας των μουσουλμάνων  αναπληρωτών  εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία».

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), υφίσταται αναγκαιότητα ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, ώστε να δοθεί λύση σε ένα ιδιαίτερο ζήτημα που λαμβάνει χώρα στην περιοχή  της Θράκης και αφορά στους/στις  αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς, που προέρχονται από τη μειονότητα και υπηρετούν σε δημόσια σχολεία.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί όπως και οι μόνιμοι, είναι απαραίτητο, με βάση τον σεβασμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ανεξιθρησκείας,  να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ανεμπόδιστα στις εορτές της μουσουλμανικής θρησκείας. Το ζήτημα διευθετείται ομαλά στα αμιγώς μειονοτικά σχολεία, τα οποία εορτάζουν  και στις καθιερωμένες για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χριστιανικές γιορτές και αργίες αλλά και  στις αντίστοιχες της μουσουλμανικής θρησκείας. Δημιουργείται ζήτημα, όμως, με τους εκπαιδευτικούς  που προέρχονται από τη μειονότητα και υπηρετούν σε δημόσια σχολεία, στους οποίους η διοίκηση, σεβόμενη τα δικαιώματά τους, παραχωρεί κανονική άδεια. Αυτή η τακτική, διευκολύνει τους μόνιμους  εκπαιδευτικούς, δημιουργεί, όμως, πρόβλημα για τους/τις  αναπληρωτές-τριες εκπαιδευτικούς, αφού η λήψη κανονικής άδειας για τον εορτασμό των εορτών της μουσουλμανικής θρησκείας,  επιφέρει, στην περίπτωσή τους, απώλεια ημερομισθίων.

Κυρία Υπουργέ, αποτελεί αξιακά, νομικό και ηθικό ζήτημα, να αρθεί αυτή η δυσμενής διάκριση, όπως και το σύνολο των διακρίσεων μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να μπορούν να τελούν ανεμπόδιστα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, χωρίς οικονομικές συνέπειες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

  • Τι απαντάτε στη συγκεκριμένη δημόσια ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ);
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην άρση αυτής της δυσμενούς διάκρισης, έτσι ώστε να μπορούν να τελούν και οι αναπληρωτές μουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί, ανεμπόδιστα, τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, χωρίς οικονομικές συνέπειες;