Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πληροφορούμαστε από επιστολή σωματείων και συλλόγων ΑμεΑ ότι ενώ από το 2009 έχουν θεσπιστεί ευεργετικές διατάξεις για την εισαγωγή ατόμων με σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3794/2009), σε  ποσοστό 5% των εισακτέων, αυτό δυστυχώς δεν εξυπηρετεί άτομα αυτιστικά ή στο φάσμα του αυτισμού. Τα άτομα με σύνδρομο Asperger, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που συνοδεύουν τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος δεν μπορούν  να συμμετέχουν ισότιμα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ο ιδιαίτερα στρεσογόνος χαρακτήρας των εξετάσεων, οι δυσκολίες κοινωνικοποίησης και  τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Asperger, στην ουσία οδηγούν σε De Facto  αποκλεισμό τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να τονιστεί ότι πλήθος  επιστημονικών μελετών και η διεθνής παιδοψυχιατρική  βιβλιογραφία έχουν καταδείξει ότι όταν στα άτομα με σύνδρομο Asperger – δηλαδή υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό – δοθεί η δυνατότητα να σπουδάσουν,  αυτά διαπρέπουν και μπορούν να είναι παραγωγικοί και να ενσωματωθούν, με πολλαπλά οφέλη σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι στη σύγχρονη κοινωνία της συμπερίληψης και της κατάργησης των διακρίσεων, η πολιτεία οφείλει να πρωτοστατεί στην άρση κάθε εμποδίου προς αυτή την κατεύθυνση. Στη χώρα μας, που υποφέρει από το  brain drain πρέπει η πολιτεία να αξιοποιήσει την οξύνοια και τον διαφορετικό τρόπο σκέψης των νέων ανθρώπων με σύνδρομο Asperger, όπως γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες. Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται η Υπουργός:

Πώς θα ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των μαθητών με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό / σύνδρομο Άσπεργκερ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις με τρόπο που να αναγνωρίζει και να σέβεται τις ιδιαιτερότητές τους; Τι προτίθεστε να κάνετε για τη συμπερίληψη των μαθητών με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό / σύνδρομο Άσπεργκερ στη νομοθετική ρύθμιση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη