Προς: τον Υπουργό Υγείας

 Οι δήμοι και τα δημοτικά διαμερίσματα της Ανατολικής Αττικής καταλαμβάνουν έκταση 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων και έχουν πληθυσμό περίπου 500.000 κατοίκους. Διαπιστώνουμε ωστόσο, ότι το μισό εκατομμύριο κάτοικοι της περιοχής εξυπηρετούνται μόνον από τοπικά Δημοτικά Ιατρεία ή Κέντρα Υγείας. Το μοναδικό Γενικό Νοσοκομείο που ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής είναι το Σισμανόγλειο, το οποίο αδυνατεί να διαχειριστεί τον φόρτο τακτικών και εξωτερικών ασθενών που εισρέουν από όλη την Αττική. Αποτελεί αίτημα όλων των φορέων και των κατοίκων της περιοχής η δημιουργία Δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, καθώς και η πλήρης στελέχωση των Κέντρων Υγείας και των Δημοτικών Ιατρείων με γιατρούς και νοσηλευτές. Πέραν τούτου, το Υπουργείο Υγείας καλείται για άλλη μια φορά να μεριμνήσει για την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τα εργαστήρια  που λειτουργούν έως τώρα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για τη συγκρότηση Δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, ώστε οι δημότες της Ανατολικής Αττικής να απολαμβάνουν υγειονομική φροντίδα εφάμιλλου επιπέδου με τους δημότες των άλλων Περιφερειών;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη