Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σε επιστολή τους υπογραφόμενη από τον κ. Αναστάσιο Υψηλάντη, ιδιοκτήτη και εκπρόσωπο ΑΓΡΟΦΑΡΜΑ, εκτροφείς και έμποροι σαλιγκαριών παρατηρούν ότι οι λίγοι εκτροφείς του κλάδου αυτού, ο οποίος στερείται ενός Πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου, εξάγουν σχεδόν το σύνολο της παραγωγής τους σε χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Από τα μέσα Φεβρουαρίου 2020, οι εξαγωγές στις χώρες αυτές έχουν μηδενισθεί λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και δεν προβλέπεται καμία αναστροφή του κλίματος για το τρέχον έτος. Ως εκ τούτου, ζητούνται τα κάτωθι μέτρα προκειμένου να ανακουφιστεί ο πληγείς κλάδος των εκτροφέων και εμπόρων σαλιγκαριών:

  1. Άμεση ένταξη των επιχειρήσεων εκτροφής και εμπορίου σαλιγκαριών στις προς στήριξη επιχειρήσεις
  2. Άμεση επιστροφή του ΦΠΑ που λόγω εξαγωγών είναι πιστωτικός και παρακρατείται για χρόνια.
  3. Χρηματοδοτική ενίσχυση για συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και επάνοδο στις εξαγωγές από το 2021.
  4. Κατάργηση για το 2020 τουλάχιστον της προκαταβολής φόρου

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για την ενίσχυση του κλάδου της εκτροφής και εμπορίου σαλιγκαριών σύμφωνα με τα ως άνω προτεινόμενα αναγκαία μέτρα;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

  

Μαρία Απατζίδη