Προς: τον Υπουργό Τουρισμού

Τον Υπουργό Οικονομικών

Όπως τονίζεται σε Δελτίο Τύπου της Ε.Σ.Ε.Ε., πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις πάρα πολλές εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν δίπλα στα μεγάλα ξενοδοχεία, οι οποίες κινδυνεύουν να περιέλθουν σε ουσιαστική 18μηνη απραξία, ύστερα από τις επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού, με τα έξοδα όμως και τις υποχρεώσεις τους να τρέχουν.  Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητη η ελάφρυνση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από φορολογικές, ασφαλιστικές και λειτουργικές υποχρεώσεις, μέσω απαλλαγών, μεγάλου αριθμού δόσεων και ειδικών προγραμμάτων αποπληρωμής δαπανών ρεύματος, νερού κ.λπ. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, η σημαντική συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας και των θέσεων εργασίας, καθώς και η άρρηκτη σχέση της τουριστικής ανάπτυξης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων του εμπορίου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Τι προτίθενται να κάνουν για να προστατευθεί η εμπορική επιχειρηματικότητα των τουριστικών και νησιωτικών περιοχών, η οποία έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος της χώρας γενικότερα, και ειδικότερα τι προτίθενται να κάνουν για τη στήριξη των πάρα πολλών εμπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν δίπλα σε μεγάλα ξενοδοχεία και των οποίων κινδυνεύει η επιβίωση;

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Μαρία Απατζίδη