Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Επιστολή κατοίκων Ντράφι, αναφορικά με την προστασία του καταρράκτη «Βαλανάρη».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από επιστολή που συνέταξε το «Δίκτυο Κατοίκων Ντράφι», υφίσταται μείζων ζήτημα αναφορικά με την προστασία του καταρράκτη «Βαλανάρη», αφού εξαιτίας του διαρκώς αυξανόμενου πλήθους επισκεπτών, το συγκεκριμένο πρόβλημα, έχει πλέον καταστεί ιδιαίτερα οξυμένο.

Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοικοι έχουν επανειλημμένα αναδείξει το θέμα προς την Περιφέρεια, τον Δήμο και το Κοινοτικό Συμβούλιο, αλλά και προς τις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές, με πολλές γραπτές και προφορικές παρεμβάσεις. Έχουν επιστήσει την προσοχή όλων των αρμοδίων, ότι λόγω της εκτεταμένης διαφήμισης, το σημείο έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο προορισμός πολυάριθμων επισκεπτών, κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύκτας, αλλά και οργανωμένων επισκέψεων ταξιδιωτικών πρακτορείων, με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κίνδυνο ατυχημάτων και δασικών πυρκαγιών.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες επισκέψεις, είχαν ως αποτέλεσμα την συσσώρευση απορριμμάτων, την παρέμβαση με graffities στους φυσικούς βράχους και διαπιστώθηκε επίσης, ότι έχει πραγματοποιηθεί επέμβαση στην περιοχή, έχοντας διαπλατυνθεί παράνομα η πρόσβαση, ενέργεια η οποία οδήγησε σε κατολισθήσεις του εδάφους και γεωλογική αστάθεια, η οποία αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τους επισκέπτες, ενώ ήδη έχουν σημειωθεί σοβαρά ατυχήματα.

Επιπροσθέτως, παρά το ότι, ενόψει λήψης μέτρων που θα προκύψουν από σχεδιαζόμενη περιβαλλοντική μελέτη, εγκαταστάθηκε με τη μέριμνα του Δήμου και της Κοινότητας, πρόχειρη και μη επαρκής προσωρινή περίφραξη και αριθμός προειδοποιητικών πινακίδων, που πράγματι απέτρεψε όσο ήταν εφικτό την κάθοδο στον καταρράκτη και περιόρισε τον κίνδυνο ατυχημάτων, πρόσφατα διαπιστώθηκε η αφαίρεση αυτών και στην συνέχεια παρατηρήθηκε η τοποθέτηση όγκου μπαζών επί του πεζοδρομίου της Λ. Αχαιών στο σημείο αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

  • Γιατί αποσύρθηκε η περίφραξη και οι πινακίδες, αντί να ολοκληρωθεί επαρκώς η προσωρινή περίφραξη και να οργανωθεί η συστηματική επιτήρησή της;
  • Είναι η απόθεση μπαζών, μέρος ενός σχεδιασμού προσωρινών έργων αποτροπής της καθόδου για την οικολογική προστασία και την αποφυγή ατυχημάτων ή έχει πραγματοποιηθεί παράνομα;
  • Θα προταθoύν περιβαλλοντικές μελέτες προστασίας του καταρράκτη και ελεγχόμενης επισκεψιμότητας πλήθους;
  • Θα χαρακτηριστεί η περιοχή του καταρράκτη ως «ΕΥΠΑΘΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ», που θα τυγχάνει προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας, όταν συντρέχουν συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν οριστεί από την Πολιτική Προστασία;