Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: «Πολυεπίπεδη δυσλειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)». 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι το μοναδικό επιστημονικό Ινστιτούτο στη χώρα μας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασχολείται με τα ζητήματα της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Είναι δημιούργημα των Κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) το 1993. Χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ και έχει συμβάλλει ως σύμβουλος των Κοινωνικών εταίρων, αλλά και της Πολιτείας στην διαχείριση των ζητημάτων της υγείας και ασφάλειας, στην εκπόνηση σχετικών επιστημονικών μελετών, στην εκπαίδευση των συντελεστών της υγείας και ασφάλειας (εργαζομένων, εργοδοτών, επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, τεχνικών ασφαλείας, γιατρών εργασίας)  και στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και επεξεργασία κανονισμών και σχετικής νομοθεσίας.

Η σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου ήταν καταστατικά ισορροπημένη, με τέσσερις (4) εκπροσώπους της εργατικής πλευράς (ΓΣΕΕ), τέσσερις (4) εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) και έναν (1) Πρόεδρο κοινής αποδοχής και αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους στα ειδικευμένα ζητήματα αυτά. Ο καταστατικός μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του και η σύνθεση αυτή, διασφάλιζε την ισορροπία και την εγγύηση της αντικειμενικής και επιστημονικής λειτουργίας του, καθώς οι κοινωνικοί εταίροι δεν προέβαιναν σε καμία παρέμβαση στο επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου.

Όμως, τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο ευρύτερων παρεμβάσεων, το Ινστιτούτο πλέον μετατρέπεται πλειοψηφικά σε εργοδοτικό. Ορίσθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους νέο ΔΣ «τεχνοκρατών», όπως ονομάστηκε, ώστε να προχωρήσει στη λύση των χρόνιων προβλημάτων του, συμπεριλαμβανομένης της γνωστής σε όλους τους «τεχνοκράτες» λύσης των απολύσεων εργαζόμενων, της κατάργησης δομών και της πώλησηw των κτιρίων. Επιπροσθέτως, η νέα Διοίκηση άλλαξε το οργανόγραμμα του Ινστιτούτου ριζικά, καταργώντας αφενός βασικές καταστατικές δομές του, όπως το μοναδικό στη χώρα Κέντρο Υγείας, απολύοντας τον Διευθυντή γιατρό εργασίας, και αφετέρου, λειτουργικές δομές όπως το λογιστήριο, απομακρύνοντας τον Διευθυντή του με εθελούσια έξοδο-απόλυση. Τέλος ερωτηματικά εγείρονται, αναφορικά με το αν συνεχίζεται να υφίσταται ως άμισθη η θέση του Προέδρου και με τις αιτίες απόλυσης τεσσάρων (4) εργαζόμενων σε δομές του ΕΛΙΝΥΑΕ μέσα στη χώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην επαναφορά της ισορροπίας μεταξύ εργοδοτικής και εργατικής πλευράς, στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΝΥΑΕ;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην επαναφορά των οργανογραμμάτων, ακυρώνοντας την κατάργηση βασικών καταστατικών δομών του ΕΛΙΝΥΑΕ;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην επιστημονικού κύρους καταστατική κανονικότητα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καταργώντας την «τεχνοκρατική» του υπόσταση;
  • Θα μας απαντήσετε αν συνεχίζει, όπως και με τους προηγούμενους Προέδρους, να είναι άμισθη η θέση της Προέδρου του ΔΣ; Αν όχι, θα κοινοποιήσετε τα συγκεκριμένα μισθοδοτικά στοιχεία, προς ενημέρωση της κοινωνίας και κάθε ενδιαφερόμενου;