Προς τον κο Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Παραποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από πλευράς Διοίκησης ΕΦΚΑ.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από επιστολή καταγγελίας του ΠΣΕ ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ Αγροτών), η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ μεταβάλλει τις οδηγίες της προς το δυσμενέστερο, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία εργαζομένων και πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις

  • αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ Β΄ 30) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

 

  • 27η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ /Φ.69/139/οικ.431/11-1-2021 – Αναφορικά με την παράταση των ήδη υφισταμένων μέτρων & ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού)

 

παρατηρούνται αποκλίσεις, που αφορούν στη «Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό» και στην «Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό».

Κύριε Υπουργέ, παρότι οι υγειονομικές συνθήκες παραμένουν κρίσιμες, ως προς τη διασπορά του ιού και τη διαμορφούμενη κατάσταση στα Νοσοκομεία, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, με τις τελευταίες εγκυκλίους της, μεταβάλλει τις οδηγίες της προς το δυσμενέστερο, την ίδια στιγμή που σε πολλές δομές του Φορέα σε όλη τη χώρα, με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησής του, δεκάδες υπάλληλοι εργάζονται χωρίς τις απαραίτητες αποστάσεις, με χρήση κοινών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και άλλων μέσων, και ταυτόχρονα εξυπηρετούν πλήθος πολιτών προσερχόμενων στα γραφεία, με ή χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού.

Επισημαίνεται ότι από την αρχή της πανδημίας, ο Φορέας δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως και εγκαίρως, όσον αφορά στις γενικές οδηγίες που δίνονται για τις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα καθώς και στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας (εκτεταμένα τεστ, τακτικές απολυμάνσεις κ.α.), με αποτέλεσμα να συνιστά πηγή διασποράς για εργαζόμενους και συναλλασσόμενους πολίτες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Τι απαντάτε στην καταγγελία του ΠΣΕ ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ Αγροτών), αναφορικά με τη μεταβολή των οδηγιών της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ προς το δυσμενέστερο και πώς προτίθεστε να επιλύσετε τα συγκεκριμένα ζητήματα που αναφέρονται;