Προς: κο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: Επίλυση του ζητήματος της ορθής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης των μεταναστών και προσφύγων.

 Αξιότιμη κα Υπουργέ, Αξιότιμε κε Υπουργέ

Όπως είναι γνωστό τοις πάσι, τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας αφενός, της οικονομικής κρίσης και αφετέρου, των ανταγωνισμών των κρατών, που ασκούν πολιτική πολυεπίπεδης επέκτασης στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, έχει δημιουργηθεί τεράστιο κύμα μεταναστευτικής και προσφυγικής ροής, προς την Ευρώπη. Η βασική χώρα υποδοχής, είναι η πατρίδα μας και αυτό έχει οικοδομήσει, εντελώς, νέα δεδομένα, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Βασική έκφανση της αντανάκλασης αυτής της κατάστασης στην καθημερινότητα, αποτελεί ο χώρος της Εκπαίδευσης. Τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας, δηλαδή, που καλούνται να προσφέρουν γνώση, θαλπωρή και κατάλληλες συνθήκες προσαρμογής, στα παιδιά των μεταναστών και προσφύγων. Η διαδικασία ένταξης και συμπερίληψης αυτών των παιδιών, δεν είναι εύκολη και απαιτεί συγκεκριμένη και προσεγμένη στοχοπροσήλωση. Καταλυτικό ρόλο στην ενσωμάτωση αυτή, διαδραματίζει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, ένα πλέγμα διατάξεων κανόνων νομοθετικής ισχύος, οι οποίο συνθέτουν το Σύνταγμά μας (ιδίως τα άρθρα 2, 5, 16 αυτού κ.ά.), η Ε.Σ.Δ.Α. (ιδίως το άρθρο 2 του ΠΠΠ), ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και πλήθος οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάγει την Εκπαίδευση σε θεμελιώδες ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα, καθιερώνοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση της Πολιτείας, να διασφαλίσει με θετικές ενέργειές της, την καθολική και ανεμπόδιστη πρόσβαση και απόλαυση αυτού.

Πλην όμως, όπως τονίζει η «Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών με ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διεθνείς και εγχώριοι φορείς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Συνήγορος του Παιδιού κ.ά., έχουν διαπιστώσει ελλείψεις ποσοτικές και ποιοτικές στην παρεχόμενη από την Πολιτεία, Εκπαίδευση, σε παιδιά μεταναστών και προσφύγων, αλλά και σε ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες. Οι ελλείψεις αυτές, συνίστανται, αφενός, στην απουσία ειδικών δομών Εκπαίδευσης, που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε μετανάστες και πρόσφυγες και αφετέρου, στον ανεπαρκή αριθμό εκπαιδευτικού προσωπικού με σχετική εμπειρία και κατάλληλες δεξιότητες.

Χρήζει, συνεπώς, επίλυσης, το ζήτημα της  συγκεκριμένης μορφωτικής διαδικασίας, ώστε να μην το αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί της Γενικής Αγωγής, αλλά εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας, έχοντας ολοκληρώσει και αντίστοιχες επιπρόσθετες σπουδές. Η διδασκαλία τέτοιων ομάδων, εκτός από το υψηλό γνωστικό επίπεδο, απαιτεί και σύνολο παιδαγωγικών δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές να αποκτούν κίνητρα για συμμετοχή  στη διεξαγωγή του μαθήματος. Οι εν λόγω δεξιότητες των εκπαιδευτικών, δύνανται να αποκτηθούν μόνο με τις εξειδικευμένες σπουδές στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτώνται η κυρία και ο κύριος Υπουργός:

 

  • Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το ζήτημα της ορθής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης των μεταναστών και προσφύγων;

 

  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, προσλαμβάνοντας εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα κατέχει τα απαραίτητα γνωστικά κι επιστημονικά προσόντα, ώστε να ανταπεξέλθει, με επάρκεια, σε αυτές τις ειδικές μορφωτικές συνθήκες;