Προς τον κο Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Στήριξη στην εναντίωση των Κοινοτήτων Δήμων Λαυρεωτικής-Σαρωνικού, αναφορικά με την απαξίωση και κατάργηση του θεσμού των Κοινοτήτων.

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση, την οποία συνυπογράφουν οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων Κερατέας, Λαυρεωτικής, Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά, υφίσταται κοινή βούληση αναφορικά με την απόσυρση ή τροποποίηση του υπό κατάθεση νομοσχεδίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που στοχοποιεί και απαξιώνει τον θεσμό των Κοινοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι Κοινότητες, ειδικά εκείνες, με μεγάλο αριθμό κατοίκων και έκταση, αποτελούν διοικητικό όργανο και αιρετό θεσμό, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους πολίτες και αφουγκράζεται τα προβλήματά τους, συνεχώς κι αδιαλείπτως. Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι όλη αυτή την περίοδο, ακόμα και χωρίς καμία αποφασιστική αρμοδιότητα στη διαχείριση των Κ.Α.Π., ενισχύουν με κάθε τρόπο και μέσο, την αποκεντρωμένη διοίκηση του Α ́ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με γνώμονα αυτό, είναι σαφές ότι με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου, δεν αναγνωρίζεται αυτός ο επιτυχημένος ρόλος και δεν ενισχύεται ο θεσμός των Κοινοτήτων στην κατεύθυνση του να δοθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες και λόγος στη διαχείριση των Κ.Α.Π.

Μάλιστα, σε Μητροπολιτικούς Δήμους, όπως ο Δήμος Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, με μεγάλο πληθυσμό, έκταση και πολλούς οικισμούς, ο ρόλος της Κοινότητας είναι πιο απαιτητός και περισσότερο αναγκαίος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Θα προβείτε σε άρση της διάταξης που καταργεί τα Κοινοτικά Συμβούλια;
  • Θα επαναφέρετε στις Κοινότητες ουσιαστικές αρμοδιότητες, όπως η διαχείριση των ΚΑΠ;
  • Θα αποκτήσουν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων ενεργό ρόλο στα Δημοτικά Συμβούλια, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής;
  • Θα μεταβιβαστεί η πλήρης διαχείριση της παγίας προκαταβολής, στα Κοινοτικά Συμβούλια;