Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κο Υπουργό Δικαιοσύνης και τον κο Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: «Ανάγκη άμεσης αναστολής της διενέργειας πλειστηριασμών κύριας κατοικίας». 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, δεν έχει συσταθεί ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», στο πλαίσιο του πτωχευτικού κώδικα και είναι αναγκαία και απαραίτητη η αναστολή των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας.

Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου 2021, τέθηκε σε ισχύ και για τα φυσικά πρόσωπα, ο νέος πτωχευτικός κώδικας (ν. 4738/20). Ένα νομοθέτημα, το οποίο καταργεί όλες τις παλαιότερες προστατευτικές ρυθμίσεις και διακόπτει οριστικά την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Στο νόμο αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ο οικονομικά ευάλωτος οφειλέτης ο οποίος πτώχευσε ή εκκρεμεί σε βάρος του πλειστηριασμός, μπορεί να ζητήσει την αγορά της πρώτης κατοικίας του από το «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» προκειμένου, μετά την πτώχευση ή την ικανοποίηση των πιστωτών από τον πλειστηριασμό, να παραμείνει στην οικία του σαν ενοικιαστής και στο μέλλον να την ξανααποκτήσει.

Πλην, όμως, ο φορέας αυτός δεν έχει συσταθεί ακόμα και είναι άγνωστο πότε τελικά θα δημιουργηθεί. Είναι δηλαδή, ανενεργή ακόμα και η ελάχιστη προστασία που προβλέπει ο νόμος αυτός για τους ευάλωτους οφειλέτες, με αποτέλεσμα η πρώτη κατοικία να κινδυνεύει άμεσα με πλειστηριασμό και οριστική απώλεια.

Κύριοι Υπουργοί, αν δεν ανασταλεί άμεσα η διενέργεια πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, χιλιάδες ευάλωτοι οφειλέτες, που θα μπορούσαν να διασώσουν την πρώτη κατοικία τους, θα βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο με ανυπολόγιστες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

  • Τι απαντάτε στην ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην πλήρη αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών κύριας κατοικίας,;