Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 Θέμα: Ανάγκη συμπερίληψης του κλάδου των Θεατρολόγων, στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

 Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από επιστολή διαμαρτυρίας Θεατρολόγων εκπαιδευτικών Πέλλας, χρήζει αναγκαιότητας η σύσταση οργανικών θέσεων ΠΕ 91 του κλάδου τους, ο οποίος ως τώρα, έχει αποκλειστεί από τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, διδάσκεται στα σχολεία εδώ και 20 χρόνια. Έως και το σχολικό έτος 2015–2016, διδάσκονταν σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στη Δευτεροβάθμια. Όμως, την τελευταία πενταετία «εκδιώχθηκε» από την Ε’ και Στ’  Δημοτικού, ενώ εδώ και ένα χρόνο, δεν υφίσταται ούτε στη Δευτεροβάθμια και μάλιστα, χωρίς καμία επιστημονική και παιδαγωγική αιτιολόγηση.

Επιπροσθέτως, η τελευταία εξέλιξη που προκαλεί μεγάλα ερωτήματα, είναι ο αποκλεισμός του συγκεκριμένου κλάδου από τις μόνιμες προσλήψεις και τη σύσταση οργανικών θέσεων στην Ειδική Αγωγή, παρόλο που την τρέχουσα σχολική χρονιά, εργάζονται ως Αναπληρωτές στα σχολεία Ειδικής Αγωγής, εκπαιδευτικοί ΠΕ 91.

Κυρία Υπουργέ, το εικοσαετές απόσταγμα πείρας του κλάδου των Θεατρολόγων στα σχολεία, έχει αποδεδειγμένα αναδείξει, ότι το Θέατρο ως παιδαγωγικό μέσο διδασκαλίας, έχει ουσιαστικές επιδράσεις στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, μέσα και έξω από το σχολείο, καθώς το παιδί μέσω της Θεατρικής Αγωγής :

  • Ανακαλύπτει τον εαυτό του και τον κόσμο.
  • Καλλιεργεί σχέσεις με τους συμμαθητές του και την εκπαιδευτική κοινότητα μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον δημιουργικότητας.
  • Αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες, σε επίπεδο επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και συνεργασίας.
  • Αποκτά αυτοεκτίμηση και καλύπτει τις ψυχολογικές ανάγκες του μέσα από την αυτοπραγμάτωσή του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στη θέσπιση και σύσταση οργανικών θέσεων, για τον κλάδο ΠΕ 91 των Θεατρολόγων;