Προς: τον Υπουργό Υγείας

Πληροφορούμαστε ότι υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το Ιατρείο Ωρωπού. Το γεγονός αυτό θα ήταν καταστροφικό ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όπου για λόγους παραθερισμού κοντά στο αστικό κέντρο των Αθηνών το εν λόγω Ιατρείο μπορεί να εξυπηρετεί πληθυσμό που φτάνει μέχρι και τα 100.000 άτομα. Στο πλαίσιο αυτό, η έλλειψη γενικού ιατρού θα δημιουργούσε εξαιρετικές δυσχέρειες. Αλλά και στην υπόλοιπη περίοδο του έτους, το Ιατρείο ασκεί ένα αναπόσπαστο έργο για τους δημότες του Ωρωπού, το οποίο δεν πρέπει να σταματήσει.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του Ιατρείου Ωρωπού, το οποίο εξυπηρετεί έναν σημαντικό πληθυσμό ατόμων, καθώς και η ύπαρξη γενικού ιατρού;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη