Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Άρνηση προώθησης λύσης στο χρόνιο πρόβλημα της σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας». 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από ανοιχτή επιστολή της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.), είναι πρόδηλη και διάχυτη η αγανάκτηση των χιλιάδων εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των αποφοίτων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ, επειδή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρνείται να ασχοληθεί και να πραγματώσει λύση στο πρόβλημα της σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ, του μοναδικού ΑΕΙ στη χώρα, το οποίο δεν είναι ενταγμένο στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η απαξίωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να  ασχοληθεί με την ΑΣΠΑΙΤΕ, αποτελεί μια σαφή υποβάθμιση της προσπάθειας ανάπτυξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), που τόσο έντονα διατυμπάνιζε,  κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του Νόμου 4763/2020 (Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης).

Κυρία Υπουργέ, η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών σάς καλεί να αφήσετε ένα θετικό στίγμα στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Ελλάδας, ανακοινώνοντας τις προθέσεις σας, πριν από την ανακοίνωση του αριθμού των φετινών εισακτέων στα ΑΕΙ. Άλλωστε, στην κατεύθυνση που προείπαμε, συμφωνούν το ΕΚΠΑ, η ΑΣΠΑΙΤΕ, οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ και το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

  • Τι απαντάτε στη δημόσια επιστολή της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.);
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης;