Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Στις Αχαρνές πέρα από το ζήτημα των ίδιων των περιστατικών ακραίας βίας και εγκληματικών ενεργειών, που έχουν συμβεί κατά το τελευταίο έτος, υπάρχει και αυτό καθαυτό το ζήτημα της συστηματικής οπλοφορίας εντός συγκεκριμένων θυλάκων της περιοχής. Το γεγονός ότι εντός αυτών των θυλάκων η οπλοφορία είναι γενικευμένη και οιονεί αυτονόητη δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στους δημότες των Αχαρνών και εγκατάλειψης από την Πολιτεία. Θα ήταν σημαντικό για να εμπεδωθεί αίσθημα ασφάλειας στους δημότες να αντιμετωπιστεί όχι μόνο το ζήτημα των συγκεκριμένων εγκληματικών ενεργειών, αλλά επίσης αυτό καθαυτό το γεγονός της παράνομης οπλοφορίας με διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της παράνομης οπλοφορίας στις Αχαρνές, το οποίο έχει συστηματικό χαρακτήρα σε ορισμένους θύλακες της περιοχής, ώστε να εμπεδωθεί αίσθημα ασφάλειας στους δημότες των Αχαρνών;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη